RHEAG: RHEA Girişim Gelir Tablosu Açıklandı

RHEAG: RHEA Girişim Gelir Tablosu Açıklandı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

RHEAG: RHEA Girişim gelir tablosu açıklandı! RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosunun da yer aldığı belirtildi. Bahse konu gelir tablosuna göre RHEA Girişim 2020 yılını net 3.352.324,91 TL kar ile tamamladı. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için buraya göz atabilirsiniz.

RHEAG: RHEA Girişim Gelir Tablosu Açıklandı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

rheag-rhea-girisim-gelir-tablosu-aciklandi-kar-payi-2021-temettu

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM
31.12.2020
A. BRÜT SATIŞLAR 0,00
3. Diğer Gelirler 0,00
C. NET SATIŞLAR 0,00
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 0,00
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 3.316.407,61
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.316.407,61
FAALİYET KARI VEYA ZARARLARI -3.316.407,61
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR(+) 10.016.524,57
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 385.649,75
6. Menkul Kıymet Satış Karları 88.762,04
7. Kambiyo Karları 9.542.054,23
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 58,55
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) 3.316.244,21
3. Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 2.537,37
4. Kambiyo Zararları(-) 3.313.706,84
5. Reeskont Faiz giderleri(-) 0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 0,00
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR 3.383.872,75
I. OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR(+) 20.883,89
1-Önceki Dönem gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 20.883,89
J. OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) 52.431,73
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 37.913,92
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 14.517,81
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.352.324,91
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3.352.324,91


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910721