MGROS: Migros Gelir Tablosu 80 Milyon TL Zarar Yazdı

MGROS: Migros Gelir Tablosu 80 Milyon TL Zarar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MGROS: Migros gelir tablosu 80 milyon TL zarar yazdı! Migros Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -80.721.603,24 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Migros finansal takvim için de buraya göz atılabilir.

MGROS: Migros Gelir Tablosu 80 Milyon TL Zarar Yazdı

Migros’un gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

mgros-migros-gelir-tablosu-80-milyon-tl-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

MİGROS TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

( TL )
GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM
12/31/2020

A- BRÜT SATIŞLAR 29.237.568.164,78
1.Yurtiçi Satışlar 29.074.791.661,02
2.Yurtdışı Satışlar 4.960.708,19
3.Diğer Gelirler 157.815.795,57
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -473.009.526,11
1.Satıştan İadeler (-) -151.390.524,64
2.Satış İskontoları (-) -321.064.617,42
3.Diğer İndirimler (-) -554.384,05
C- NET SATIŞLAR 28.764.558.638,67
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -21.947.253.182,20
1.Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -21.865.740.796,49
3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) -81.512.385,71
4.Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.817.305.456,47
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.192.778.148,85
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.433.002,12
2.Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -5.427.106.697,20
3.Genel Yönetim Giderleri (-) -744.238.449,53
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 624.527.307,62
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 366.802.095,20
1.İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3.Faiz Gelirleri 95.899.354,87
4.Komisyon Gelirleri
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.562.703,70
6.Menkul Kıymet Satış Karları
7.Kambiyo Karları 231.697.639,25
8.Reeskont Faiz Gelirleri 67.658,29
9.Enflasyon Düzeltme Karları
10.Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 37.574.739,09
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -298.234.879,97
1.Komisyon Giderleri (-)
2.Karşılık Giderleri (-) -291.450.334,20
3. Menkul Kıymet Satış Zararı (-)
4. Kambiyo Zararları (-) -6.134.881,47
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) -649.664,30
6.Enflasyon Düzeltme Zararları (-)
7.Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -1.087.917.384,38
1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -101.818.244,03
2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -986.099.140,35
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -394.822.861,53
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 384.593.320,58
1.Önceki Dönem Gelir ve Karları
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 384.593.320,58
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -70.492.062,29
1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2.Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -13.224.656,25
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -57.267.406,04
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -80.721.603,24


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910176