ALARK: Alarko Gelir Tablosu Kar Yazdı

ALARK: Alarko Gelir Tablosu Kar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALARK: Alarko Gelir tablosu kar yazdı! Alarko Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 172.427.299,24 kar kaydetti. Haberimiz devamında Alarko’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Alarko Holding ortaklık yapısı nasıl sahibi kim buradan göz atılabilir.

ALARK: Alarko Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

alark-alarko-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco-kar-payi

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

A – BRÜT SATIŞLAR 18.056.838,91
1- Yurt İçi Satışlar 18.056.771,41
2- Yurt Dışı Satışlar –
3- Diğer Gelirler 67,50
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 53.023,15
1- Satıştan İadeler (-) 53.023,15
2- Satış İskontoloarı (-) –
3- Diğer İndirimler (-) –
C – NET SATIŞLAR 18.003.815,76
D – SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 17.241.384,72
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) –
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 14.637,15
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 17.226.747,57
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 762.431,04
E – FAALİYET GİDERLERİ (-) 7.214.971,20
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) –
3- Genel Yönetim Giderleri (-) 7.214.971,20
FAALİYET KARI veya ZARARI (6.452.540,16)
F – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR 179.902.678,75
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 153.669.528,21
3- Faiz Gelirleri 843.529,70
4- Komisyon Gelirleri –
5- Konusu Kalmıyan Karşılıklar 179.332,08
6- Menkul Kıymet Satış Karları 19.753.051,74
7- Kambiyo Karları 2.589.867,13
8- Enflasyon Düzeltmesi Karları –
9- Reeskont Faiz Gelirleri –
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.867.369,89
G – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-) 1.359.637,68
1- Komisyon Giderleri (-) –
2- Karşılık Giderleri (-) –
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4- Kambiyo Zararları (-) 537.179,62
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) –
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları –
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 822.458,06
H – FİNANSMAN GİDERLERİ (-) –
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
OLAĞAN KAR veya ZARAR 172.090.500,91
I – OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR 336.807,86
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 336.807,86
J – OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR 9,53
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9,53
DÖNEM KARI veya ZARARI 172.427.299,24
K – DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK.KARŞILIĞI (-)
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 172.427.299,24
Gelir Tablomuz Geçici Vergi Beyannamemiz ekinde vergi dairesine sunulmuş olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910193