TCMB Beklenti Anketi Soruları ve Detayı

TCMB Beklenti Anketi Soruları ve Detayı

14 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen “beklenti anketi” reel sektörün karar alma mekanizmasının etkili konumundaki kişileri tarafından doldurulmaktadır. Beklenti anketi neticesinde ortaya çıkan rakamlar TCMB’nin resmi görüş ya da tahminleri olmayıp, reel sektörün piyasaya dair beklentilerini ifade etmektedir. Peki Merkez Bankası beklenti anketi soruları nasıldır? TCMB beklenti anketi soruları ve detayı…

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonucunda belirli aralıklara dair piyasanın ön gördüğü; faiz, kur, cari denge, enflasyon ve büyüme hızı rakamları elde edilmektedir. Bu rakamların elde edilebilmesi için 100’den fazla beklenti anketi katılımcısına aşağıdaki sorular yöneltilmektedir.

TCMB Beklenti Anketi Soruları Nasıldır? Merkez Bankası Beklenti Anketi Soruları!

Merkez Bankası Enflasyon Beklenti Sorusu

 • Tüketici enflasyonu beklentiniz nedir? (%)
 • Aylık bazda enflasyonda; cari ay sonu enflasyon beklentisi, 1 ay sonrası enflasyon beklentisi ve 2 ay sonrası enflasyon beklentisi rakamları katılımcılara sorulmaktadır.
 • Yıllık bazda enflasyonda; cari yıl sonu (Ocak- Aralık), 12 ay sonrası enflasyon tahminleri*, 24 ay sonrası enflasyon tahminleri*, 5 yıl sonrası enflasyon tahmini ve 10 yıl sonrası enflasyon tahminleri katılımcılara sorulmaktadır.

(*) Anketi yanıtlama aşamasında, 12 ay ve 24 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin olasılık dağılımları da sorulmaktadır.

Merkez Bankası Dolar Beklenti Sorusu Nasıldır? TCMB Dolar Kuru Beklenti Sorusu!

 • Bankalar arası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? (TL) (“Lütfen noktadan sonra dört hane belirtiniz” ibaresi beklenti anketi formunda yer almaktadır.)
 • TCMB dolar kuru beklenti anketinde katılımcılar; cari ay sonu dolar kuru tahminleri, cari yıl sonu dolar kuru beklentileri ve 12 ay sonrası dolar kuru beklentileri ile ilgili tahminde bulunmaktadır.

Merkez Bankası Cari Denge Beklenti Sorusu!

 • Yıllık cari işlemler dengesi beklentiniz nedir? ((+) Fazla, (-) Açık) (Milyar ABD Doları)
 • Bu sorunun cevabını katılımcıların; cari yıl ve gelecek yıl olarak 2 farklı kalemde (Ocak-Aralık) dönemini kapsayacak şekilde vermeleri istenmiştir.

Merkez Bankası Büyüme Beklentisi Sorusu!

 • Yıllık GSYH büyüme beklentiniz nedir? ((+) Büyüme, (-) Küçülme) (%)
 • Katılımcıların büyüme rakamlarına dair beklentilerini cari yıl ve gelecek yıl olmak üzere iki farklı kalemde ve yüzde olarak belirtmesi istenmiştir.

TCMB Beklenti Anketindeki Soruların Diğerleri! Merkez Bankası Beklenti Anketi Soruları!

 • TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentiniz nedir? (%)
 • BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentiniz nedir? (%)
 • TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentiniz nedir? (%)
 • Vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalmış TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi yıllık bileşik faiz oranı beklentiniz nedir? (%)
 • Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalmış sabit faizli TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentiniz nedir? %
 • Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalmış sabit faizli TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentiniz nedir? %

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketine dair aklınızdaki bütün soruların cevaplarına buradan göz atabilirsiniz.