Merkez Bankası Görevleri Merkez Bankası Sorumlulukları Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Merkez Bankası Sorumlulukları Nelerdir?

14 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görevleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. TCMB görev ve sorumlulukları 5 temel alanda değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevleri ve Merkez Bankası sorumlulukları nelerdir başlıklar halinde yazımızın içerisinde inceleyelim.

Merkez Bankası Görevleri Merkez Bankası Sorumlulukları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görev ve sorumluluklarının değerlendirildiği 5 ana başlık şunlardır. Fiyat istikrarı, finansal istikrar, döviz kuru rejimi, banknot basma ve ihraç imtiyazı ile ödeme sistemleri. Bu 5 başlık altında Merkez Bankası’nın görev ve sorumluluklarına kısaca değinelim.

Merkez Bankası Fiyat İstikrarı Sağlama Görevi

Merkez Bankasının temel hedefi, fiyat istikrarını sağlamak olarak açıklanmıştır. “Fiyat istikrarı sağlamak”; ekonomi ile ilgili kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek (göz ardı edilebilecek nitelikte) ölçüde düşük bir enflasyon oranını yakalamak olarak tabir edilmiştir. TCMB, bu hedef doğrultusunda uygulayacağı para politikasını kendisi tayin etme yetkisine sahiptir. Aynı şekilde Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayabilmek için kullanacağı araçları doğrudan kendisi belirleyebilme özerkliğine sahiptir. Merkez Bankası beklenti anketi nedir, MB beklenti anketi hakkında her şeye buradan göz atabilirsiniz.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Sağlama Görevi ve Sorumluluğu

Piyasalardaki finansal istikrarı sağlama görev ve sorumluluğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na aittir. TCMB, Türkiye’deki finansal sistemin istikrarının sağlanabilmesi adına; para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici kararları almak durumundadır. Finansal istikrar TCMB görev ve sorumluluğundadır.

Merkez Bankası Döviz Kuru Rejimi

Türkiye’deki döviz kuru rejimini Hükümet ile birlikte belirlemek de Merkez Bankası görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki altın ve döviz rezervlerini saklamak da Merkez Bankası’nın görevlerindendir. Bu rezervleri ülke menfaatleri doğrultusunda yönetmekten sorumlu kurum da TCMB’dir.

Merkez Bankası Banknot Basma ve İhraç İmtiyazı

Ülkemizde para basma yetkisi anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) aittir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 87. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte TBMM banknot basma ve ihraç yetkisini Merkez Bankasına devretmiştir. Önceleri belirli süreler dahilinde yapılan bu devretme işlemi, sonraları “süresiz devir” şeklinde karar alınması ile süresiz şekilde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde para basma yetkisi süresiz olarak TCMB’de bulunmaktadır.

Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Sorumluluğu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın; ülkemizdeki finansal sistemin düzen ve güveni açısından ödeme sistemlerini kurmak ve denetlemek gibi sorumlulukları da bulunmaktadır. Merkez Bankası ülkemizdeki fon ve menkul değerlerin güvenliği açısından ödeme sistemlerini kontrol etme ile görevlendirilmiştir.

Sahte para basma cezası ile ilgili bu yazımıza göz atabilirsiniz.