TCMB Merkez Bankası Beklenti Anketi Nedir?

TCMB Merkez Bankası Beklenti Anketi Nedir?

4 Ağustos 2020 1 Yazar: Emine Zaman

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aldığı kararlar ile yurt içi ekonomi piyasalarını birinci derecede etkileyici güce sahip kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasalara bir gösterge olması bakımından ve piyasaların nabzını tutmak bakımından belirli aralıklarla beklenti anketi düzenlemektedir. Beklenti anketi ne demek, neyi ifade eder? TCMB Merkez Bankası beklenti anketi nedir? Ve dahi beklenti anketi bilinenin aksine neyi ifade etmemektedir yazımızın detayında bulabilirsiniz.

Peşinen şunu belirtmekte yarar var, burada dikkat edilmesi gereken husus; TCMB beklenti anketi sonuçları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kurum olarak görüşlerini yansıtmamaktadır. TCMB beklenti anketi, Merkez Bankası’nın görüşü yahut tahmini değildir. Kamuoyunda oluşan bu konudaki yanlış algıyı düzeltmekte yarar var.

TCMB Merkez Bankası Beklenti Anketi Nedir? Beklenti Anketi Ne Demek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası anketi, direkt Merkez Bankası’nın resmi internet sitesindeki tanımı ile; “finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesinin amaçlandığı” bir enstrümandır. Bu tanım; TCMB Beklenti anketi nedir sorusunun en net ve doğru cevabı olarak kabul edilebilir. TCBM beklenti anketi soruları nelerdir buraya göz atabilir ve Merkez Bankası beklenti anketi soruları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TCMB Dolar Tahmini Yapar Mı? Merkez Bankası Dolar Tahmini Yapar Mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dolar tahmini yapmamaktadır. TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü’nden Timur Hülagü tarafından 30.12.2016 tarihinde yapılan açıklama ile bu konunun altı bir kez daha çizilmiştir. Merkez Bankası’nın dolar tahmini yapmadığı ve dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası’nın herhangi bir döviz cinsine dair tahmin yapmasının mümkün olmadığı açıkça dile getirilmiştir.

Merkez Bankası Beklenti Anketi TCMB’nin Beklentilerini Mi Yansıtır?

Merkez Bankası beklenti anketi TCMB’nin beklentilerini yansıtmaz. Merkez Bankası’nın beklenti anketi finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin beklentilerinin ortaya konulduğu bir ankettir. Merkez Bankası tarafından bu konuda yapılan tanımın geniş hali; “Eğilim Anketleri, finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin değerlendirme ve beklentilerinin alınarak, kısa dönemli eğilim ve gelişmeleri yansıtacak göstergelerin üretilmesi amacıyla uygulanan anketler ve anketlere verilen yanıtların toplulaştırılmasıyla üretilen istatistikleri kapsamaktadır” şeklindedir.

Merkez Bankası Beklenti Anketi Kim Tarafından Düzenlenir?

TCMB beklenti anketi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Merkez Bankası görevleri ve Merkez Bankası sorumlulukları buradan detaylı şekilde incelenebilir.

Merkez Bankası Beklenti Anketi Ne Zamandır Var? TCMB Beklenti Anketi Ne Zaman Başladı?

TCMB Beklenti anketi 2001 yılının Ağustos ayından bu yana düzenlenmektedir. TCMB beklenti anketi başlangıç tarihi olarak Ağustos 2001’i ifade edebiliriz.

TCMB Beklenti Anketi’nde Kimin Görüşlerini Başvurulur?

Merkez Bankası beklenti anketinde 100’den fazla kişinin görüşlerine başvurulmaktadır. Bu kişiler; bankacı, ekonomist, istatistik uzmanı ve araştırmacı olarak TCMB tarafından açıklanmıştır.

TCMB Beklenti Anketi Neleri İçerir? Merkez Bankası Beklenti Anketinde Neler Var?

Merkez Bankası beklenti anketinde katılımcılara; enflasyon, faiz, kur, cari açık ve büyüme konusundaki tahminleri sorulmaktadır. Ortaya çıkan beklenti anketi sonucu, 100’den fazla uzmanın bu alanlardaki tahminleri sonucu netleşmektedir.

TCMB Merkez Bankası Beklenti Anketi Amacı Nedir?

TCMB beklenti anketi amacı, Merkez Bankası tarafından şu şekilde açıklanmıştır. Para Politikası Kurulu’nun karar alma süreçlerine ekonomik birimlerin geleceğe yönelik beklentilerini yansıtabilmektir. Merkez Bankası reel faizi hesaplarken, enflasyon beklentisi anketinden çıkan rakamları kullanmaktadır. Bu noktada formül; nominal faiz oranı-enflasyon beklentisi= reel faiz olarak işlemektedir.

TCMB Merkez Bankası Beklenti Anketi Zamanı Nedir? TCMB Beklenti Anketi Ne Zaman Açıklanıyor?

Merkez Bankası beklenti anketi ayda 1 şeklinde, yukarıda bahsedilen uzmanlardan alınan görüşler neticesinde ortaya çıkıyor. Merkez Bankası resmi internet sitesi aracılığı ile aylık periyotlar halinde kamuoyu faydası gözetilerek paylaşılıyor.

Kaynak: https://www.tcmb.gov.tr/