MERIT 2022 Temettü Ödemesi Haziran’da

MERIT 2022 Temettü Ödemesi Haziran’da

19 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MERIT 2022 temettü ödemesi Haziran’da… Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi 2021 yılında elde ettiği net kardan ortaklarına kar payı dağıtma kararı aldığını duyurdu. Gerekli yasal karşılıkların ayrılmasının akabinde; 4.207.500 TL  tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,15 TL) tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Merit kar payı dağıtımının Haziran 2022’de gerçekleştirileceği ifade edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri için de buraya göz atılabilir.

MERIT 2022 Temettü Ödemesi Haziran’da

Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi’nden kar payı ödemesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Yönetim Kurulumuzun bugün 18.04.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Ekte sunulan Kar Dağıtım Tablosunda görüleceği üzere,

Türkiye Muhasabe Standartları’na (TMS) göre düzenlenen 2021 yılı finansal tablolarımızda net dönem karımız 3.898.408 TL olup Yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem karımız 3.955.480,96 TL ‘dir.

TMS’ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 3.898.408 TL tutarındaki net dönem karından;

– 197.774,05 TL  tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

– 1.402.500,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına (28.050.000 TL çıkarılmış sermayenin %5’i)

– 2.298.133,95 TL  tutarında kalan kardan 229.813,40 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan net 2.068.320,55 TL’nin Ortaklara İkinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına,

– 810.347,40 TL  tutarında Geçmiş Yıllar Karları’ndan 73.667,95 TL Genel Kanuni  Yedek Akçe ayrılarak kalan net 736.679,45 TL tutarında Ortaklara nakden dağıtılmasına,

– 4.207.500 TL  tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,15 TL) tespit edilmesine,

Temettü bedellerinin 6 Haziran 2022 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına,

Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

Kar dağıtım önerisine ilişkin bu kararımızın ve ekte hazırlanmış 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. “