ISBIR: İşbir Holding’ten 12 Milyon TL’lik Gayrimenkul Alımı

ISBIR: İşbir Holding’ten 12 Milyon TL’lik Gayrimenkul Alımı

18 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ISBIR: İşbir Holding’ten 12 milyon TL’lik gayrimenkul alımı… İşbir Holding’den yapılan açıklamada; Ankara ili, Polatlı ilçesinde toplam 224.014,91 M2, 5 parsel araziyi pazarlık usulüyle ve bedeli peşin olarak ödenerek 11.872.000 TL karşılığında alındığı belirtildi. Haberimiz devamında holdingten yapılan açıklama detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri için de buraya göz atılabilir.

ISBIR: İşbir Holding’ten 12 Milyon TL’lik Gayrimenkul Alımı

İşbir Holding’den yapılan açıklamada gayrimenkul alımı ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Satın alınan 5  parsel gayrimenkule ilişkin açıklamalar.

1. Ankara ili, Polatlı ilçesi, İnler mahallesi, Kırbeli mevki, 195 ada, 101 parsel, 91.361,14 M2 ( Sahibi O*** T**** )

2. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Körkuyu mevki, 121 ada, 135 parsel, 102.413,51 M2 ( Sahibi M**** G****** )

3. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Körkuyu mevki, 121 ada, 78 parsel, 10.928,31 M2 ( Sahibi M**** G****** )

4. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Aktaş mevki, 116 ada, 53 parsel, 16.626,60 M2 ( Sahibi M**** G****** )

5. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yüzükbaşı mahallesi, Deliktaş mevki, 110 ada, 123 parsel, 2.685,35 M2 ( Sahibi M**** G****** )

Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara ili, Polatlı ilçesinde toplam 224.014,91 M2, 5 parsel (Detaylar açıklamalar bölünümde)
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız yönetim kurulu üyesi yok.
Toplam Alım Bedeli
11.872.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,07
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
36,65
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,05
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,06
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım/Olumlu
Karşı Taraf
O*** T**** ve M**** G******
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerin pazarlık sonucu belirlenmesi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021464