MEGAP: Mega Polietilen Gelir Tablosu Kar Yazdı

MEGAP: Mega Polietilen Gelir Tablosu Kar Yazdı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MEGAP: Mega Polietilen gelir tablosu kar yazdı! Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosunun de yer aldığı belirtildi. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine dair gelir tablosuna göre 21.498.410,36 TL net kar elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detayları yer almaktadır. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

MEGAP: Mega Polietilen Gelir Tablosu Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

 

megap-mega-polietilen-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-payi-temettu

Gelir Tablosu Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ 2020 / 4. DÖNEM GELİR TABLOSU

31.12.2020
A – BRÜT SATIŞLAR 367.969.085,81
* Yurtiçi Satışlar 346.438.826,45
* Yurtdışı Satışlar 18.286.551,04
* Diğer Gelirler 3.243.708,32
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 7.856.005,18
* Satıştan İadeler 4.971.627,10
* Satış İskontoları 24.767,86
* Diğer İndirimler 2.859.610,22
C – NET SATIŞLAR 360.113.080,63
D – SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 344.719.552,48
* Satılan Mamuller Maliyeti 316.129.812,47
* Satılan Ticari Mallar Maliyeti 28.589.740,01
* Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 15.393.528,15
E – FAALİYET GİDERLERİ ( – ) 3.493.981,02
* Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00
* Pazarlama , Satış ve Dağıtım Giderleri 660.641,50
* Genel Yönetim Giderleri 2.833.339,52
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 11.899.547,13
F – DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR 8.939.863,33
* İştiraklerden Temettü Gelirleri
* Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
* Faiz Gelirleri 489,18
* Komisyon Gelirleri
* Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
* Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
* Kambiyo Karları 8.939.374,15
*Reeskont faiz Gelirleri 0,00
* Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00
G – DİĞER FAALİYET OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 4.922.607,43
* Komisyon Giderleri 1.014.233,00
* Karşılık Giderleri 0,00
* Kambiyo Zararları 3.908.347,93
*Reeskont faiz giderleri 26,50
* Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H – FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 2.151.778,81
* Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2.151.778,81
* Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 13.765.024,22
I – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 10.289.910,20
* Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00
* Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 10.289.910,20
J – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 529.376,49
* Önceki Dönem Gider ve Zararlar
* Diğer olağandışı gider ve zarar 529.376,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 23.525.557,93
K – DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞ.( – ) 2.027.147,57
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 21.498.410,36


Faydalanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910758