AFYON: Afyon Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

AFYON: Afyon Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AFYON: Afyon Çimento gelir tablosu kar yazdı! Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada; geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosunun vergi dairesine sunulduğu belirtildi. Şirketin gelir tablosuna göre 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde 3.094.652,91 TL net kar elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detayları yer almaktadır. Ayrıca Afyon Çimento kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

AFYON: Afyon Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

Afyon Çimento’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

afyon-afyon-cimento-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU (TL)
A-BRÜT SATIŞLAR 309.847.300,28
1-Yurtiçi Satışlar 168.084.260,35
2-Yurtdışı Satışlar 141.733.864,92
3-Diğer Gelirler 29.175,01
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (40.608.121,06)
1-Satıştan İadeler (-) (4.815,00) -1
2-Satış İskontoları (-) (480.739,54)
3-Diğer İndirimler (-) (40.122.566,52)
C-NET SATIŞLAR 269.239.179,22
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (250.368.218,20)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) (248.465.725,74)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (1.902.492,46)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 18.870.961,02
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (8.147.638,82)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (1.506.597,78)
3-Genel Yönetim Giderleri (-) (6.641.041,04)
FAALİYET KARI veya ZARARI 10.723.322,20
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 6.194.520,10
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Faiz Gelirleri 853.265,88
3-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
4-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
5-Kambiyo Karları 4.452.384,03
6-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
7-Faaliyetle İlg.Diğer Olağan Gelir Karlar 888.870,19
G-DİĞER FAALİYET.OLĞ. GİDER.VE ZARARLAR (-) (2.900.921,84)
2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) (1.378.463,69)
5-Reeskont faiz Giderleri (-) (282.218,24)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (1.240.239,91)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (32.831.349,23)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (12.655.554,95)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (20.175.794,28)
OLAĞAN KAR veya ZARAR (18.814.428,77)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 26.310.045,56
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 26.310.045,56
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (4.400.963,88)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (2.329.807,13)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (217.291,66)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (1.853.865,09)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.094.652,91
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞ(-)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.094.652,91


Faydalanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910683