MAKTK: Makina Takım Gelir Tablosu 14 Milyon TL Kar Yazdı

MAKTK: Makina Takım Gelir Tablosu 14 Milyon TL Kar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

MAKTK: Makina Takım gelir tablosu 14 milyon TL kar yazdı! Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosuna şirket 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde net 14.304.138,52 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Makina Takım kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

MAKTK: Makina Takım Gelir Tablosu 14 Milyon TL Kar Yazdı

Makina Takım’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

maktk-makina-takim-gelir-tablosu-14-milyon-tl-kar-yazdi-2021-temettu-payi-ne-kadar-zaman-tarihleri

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine
Sunulmuş Olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. GELİR TABLOSU

(TL) CARİ DÖNEM
01.01.2020- 31.12.2020

A.BRÜT SATIŞLAR 186.987.395,19
1.Yurtiçi Satışlar 185.708.924,43
2.Yurtdışı Satışlar 1.132.129,88
3.Diğer Gelirler 146.340,88
B.SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 102.235.056,73
1.Satıştan İadeler (-) 1.239.359,17
2.Satış İskontoları (-) 100.995.697,56
C.NET SATIŞLAR 84.752.338,46
D.SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 55.476.991,22
1.Satılan Mamüller Maliyeti (-) 53.677.897,75
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1.428.928,83
3.Diğer Satışların Maliyeti (-) 370.164,64
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 29.275.347,24
E.FAALİYET GİDERLERİ (-) 13.728.828,19
1.Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 7.378.007,57
2.Genel Yönetim Giderleri (-) 6.350.820,62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 15.546.519,05
F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7.768.946,64
1.Faiz Gelirleri 5.416.695,81
2.Reeskont Faiz Geliri 2.301.899,21
3.Kambiyo Karları 32.066,26
4.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 18.285,36
G.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 3.551.883,94
1.Reeskont Faiz Giderleri (-) 1.561.268,00
2.Kambiyo Zararları (-) 1.990.615,94
H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 188.362,84
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 188.362,84
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 19.575.218,91
I.OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 985.679,76
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 985.679,76
J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3.296.270,72
1.Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 3.203.784,89
2.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 92.485,83
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 17.264.627,95
Dönem Karı Vergi Yükümlülük Karşılıkları (-) 2.960.489,43
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 14.304.138,52


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910311