ULKER: Ülker Gelir Tablosu Kar Yazdı

ULKER: Ülker Gelir Tablosu Kar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ULKER: Ülker gelir tablosu kar yazdı! Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 555.417.785,32 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ülker kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ULKER: Ülker Gelir Tablosu Kar Yazdı

Ülker’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ulker-ulker-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman-tarihleri

Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi

01.01.2020- 31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)
(Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre
Düzenlenmemiştir.)

01.01.2020-31.12.2020

A-BRÜT SATIŞLAR 3.517.637.024,11
1-Yurt İçi Satışlar 3.048.800.498,87
2-Yurt Dışı Satışlar 415.483.751,59
3-Diğer Gelirler 53.352.773,65
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) – 942.102.212,45
1-Satıştan İadeler(-) – 20.301.892,51
2-Satış İskontoları(-) – 921.800.319,94
C-NET SATIŞLAR 2.575.534.811,66
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) – 1.908.564.051,03
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) – 1.908.564.051,03
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 666.970.760,63
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) – 314.698.302,62
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) – 7.868.691,35
2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) – 201.379.716,64
3-Genel Yönetim Giderleri(-) – 105.449.894,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 352.272.458,01
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE 3.483.666.716,05
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 453.498,68
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 73.547.993,68
3-Faiz Gelirleri 464.612.195,98
4-Komisyon Gelirleri –
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar –
6-Menkul Kıymet Satış Karları –
7-Kambiyo Karları 2.920.248.912,74
8-Reeskont Faiz Gelirleri –
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları –
10-Diğer Olağan Gelir ve Karları 24.804.114,97
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z – 1.452.493.753,75
1-Komisyon Giderleri(-) – 212,26
2-Karşılık Giderleri(-) –
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) –
4-Kambiyo Zararları(-) – 1.451.449.452,77
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) –
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) –
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) – 1.044.088,72
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) – 1.680.464.573,61
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) – 1.680.464.573,61
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 702.980.846,70
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 1.989.270,85
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2- Diğer Olağan dışı Gelir ve Karlar 1.989.270,85
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) – 18.677.044,81
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(- –
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) –
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(- – 18.677.044,81
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 686.293.072,74
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML – 130.875.287,42
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 555.417.785,32

Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Üsküdar 34692 İstanbul
T_0216 524 29 00 F_0216 316 43 44 – Büyük Mükellefler V.D.No: 9060022039
Mersis No: 0906002203900012- KEP Adresi: [email protected]
Tic.Sic.No: 41603 – www.ulker.com.tr – www.ulkerbiskuvi.com.tr


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910310