KARSN: Karsan Gelir Tablosu Kar Yazdı

KARSN: Karsan Gelir Tablosu Kar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KARSN: Karsan gelir tablosu kar yazdı! Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 73.584.148,20 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

KARSN: Karsan Gelir Tablosu Kar Yazdı

Karsan’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

karsan-gelir-tablosu-kar-payi-2021-temettu-tarihleri-ne-zaman-ne-kadar

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
“AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE
SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.”

A-BRÜT SATIŞLAR 1.433.285.549,33
1-Yurt İçi Satışlar 652.585.610,56
2-Yurt Dışı Satışlar 767.281.514,58
3-Diğer Gelirler 13.418.424,19
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 34.336.010,74
1-Satıştan İadeler ( – ) 23.471.787,77
2-Satıştan İskontalar ( – ) 10.864.222,97
3-Diğer İndirimler ( – ) 0,00
C-NET SATIŞLAR 1.398.949.538,59
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 1.146.607.216,38
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 1.053.164.896,52
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 71.573.478,29
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 21.868.841,57
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 252.342.322,21
E-FAALİYET GİDERLERİ 139.760.731,03
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 6.784.566,94
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 80.531.163,50
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 52.445.000,59
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 112.581.591,18
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.106.733.340,37
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 1.078.575,05
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 370.218,09
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 891.579.549,83
8-Reeskont Faiz Gelirleri 568.189,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 213.136.808,40
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 689.040.589,89
1-Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2-Karşılık Giderleri ( – ) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4-Kambiyo Zararları ( – ) 688.433.372,65
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 589.523,00
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 17.694,24
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 469.249.333,02
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 290.007.354,94
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 179.241.978,08
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 61.025.008,64
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 14.884.714,93
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.586.408,37
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5.298.306,56
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 2.325.575,37
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 1.596.902,10
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 728.673,27
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 73.584.148,20
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET ZARARI 73.584.148,20


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910322