KONTR: Kontrolmatik Yüzde 425 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

KONTR: Kontrolmatik Yüzde 425 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

9 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KONTR: Kontrolmatik yüzde 425 bedelsiz sermaye artırımı yapacak… Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 38.062.500 TL olan çıkarılmış şirket sermayesinin tamamı şirket içi kaynaklardan olmak üzere % 425,45 oranında artırılarak (161.937.500 TL) toplam 200.000.000 TL’ye çıkarılması için dün (8 Haziran 2022) itibariyle yönetim kurulu kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik Yüzde 425 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi’nden bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.06.2022 tarihli toplantısında,

  1. Şirketimizin 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.937.500 TL (% 425,45 oranında) artırılarak 200.000.000 TL’ye çıkarılmasına,
  2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 161.937.500 TL tutarındaki sermayenin;

– 59.331.875 TL tutarındaki kısmının hisse senetleri ihraç primlerinden ve

– 102.605.625 TL tutarındaki kısmının kar yedeklerinden karşılanmasına,

  1. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye başvurulmasına,
  2. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket’imiz imza sirküleri uyarınca Şirket’i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,
  3. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir. ”