KONTR: Kontrolmatik İştiraki Plan S Uydu Kuruldu

KONTR: Kontrolmatik İştiraki Plan S Uydu Kuruldu

8 Temmuz 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KONTR: Kontrolmatik iştiraki plan S uydu kuruldu… Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından daha önce 20 milyon Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulacağı açıklanan “PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirket 06.07.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kuruldu. Şirkette Kontrolmatik yüzde 25 oranında pay sahibi konumunda bulunuyor. Haberimiz devamında konunun detayları yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca KONTR haberleri için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik İştiraki Plan S Uydu Kuruldu

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 31.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere;

“Uydu Teknolojisi geliştirme, uydu üretimi yapma ve buna bağlı servisler vermesi planlanan, 20.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirketin kurulması,kurulacak olan şirkete %25 oranında iştirak edilmesi”

şeklindeki duyuruya istinaden;

20.000.000 TL başlangıç sermayeli ve şirketimizin %25 oranında pay sahibi olduğu “PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirket 06.07.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere; her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 20.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 06.07.2021
Edinme Koşulları Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı 5.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı 1 TL
Toplam Tutar 5.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 25
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 1,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 2,49
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Yeni şirket kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Yeni şirket kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947074