ENJSA: Enerjisa Kredi Notu Açıklandı

ENJSA: Enerjisa Kredi Notu Açıklandı

7 Temmuz 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ENJSA: Enerjisa kredi notu açıklandı… Enerjisa Enerji Anonim Şirketi’nin kısa ve uzun vadeli durumu JCR Eurasia tarafından değerlendirildi. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia’nın yaptığı değerlendirmede Enerjisa’nın avantajlı ve dezavantajlı durumları listelendi. Yapılan değerlendirmede şirketin uzun vadeli ulusal notu AAA olarak belirlendi. Haberimiz devamında Enerjisa hakkında yapılan değerlendirme detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ENJSA kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ENJSA: Enerjisa Kredi Notu Açıklandı

Yapılan değerlendirmede Enerjisa’nın şu pozitif yönlerine dikkat çekildi:

 • Enerjisa sağlam bilanço göstergelerine sahip. Güçlü kredi metrikleri var.
 • Enerjisa iştirakleri aracılığıyla sürdürülebilir kâr yaratma kapasitesine sahip.
 • Güçlü iş profili olan Enerjisa’nın uzun süreli elektrik dağıtım ve tedarik lisansları mevcut.
 • Şirkette kurumsal yönetim bilinci ve uygulaması hakim.
 • Çeşitli fon kaynakları olan Enerjisa bu sayede likidite yönetimini rahat yapabiliyor.
 • Şirketin hakim ortağının saygınlığı ve uluslararası bilinilirliği var.

Grubun gelir yaratma kapasitelerini ve yatırımlarını destekleyen mevcut ve yeni sektörel otorite uygulamaları ve teşvikler mevcut.

Enerjisa’nın dezavantajlı yönleri de şu şekilde belirtildi:

 • Sürekli yatırım gerektiren bir sektörde faaliyet gösterilmesi.
 • Mevzuata yüksek düzeyde bağımlılık nedeniyle Grup faaliyetleri üzerindeki regülasyon riskinin bulunması.
 • Şirketin temettü dağıtımının ortalamaların üzerinde olması…

Sayılan pozitif ve negatif unsurların akabinde ENJSA notları aşağıdaki gibi listelendi:

 • Uzun Vadeli Ulusal Notu : AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)
 • Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
 • Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBB+ / (Stabil Görünüm)
 • Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB+ / (Stabil Görünüm)
 • Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-2 / (Stabil Görünüm)
 • Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-2 / (Stabil Görünüm)
 • Desteklenme Notu : 1
 • Ortaklardan Bağımsızlık Notu : A

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947394