KERVN: Kervansaray Yatırım Villasını Kiraya Verdi

KERVN: Kervansaray Yatırım Villasını Kiraya Verdi

29 Eylül 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KERVN: Kervansaray Yatırım villasını kiraya verdi… Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi, Bursa’da bulunan villa niteliğindeki gayrimenkulünü aylık 53.100 TL bedel ile merkezi Britanya’da bulunan Abrich Investment Limited Şirketi’nin Türkiye Bursa Şubesi’ne kiraladı. Kira bedelinin her yıl yüzde 15 artırılması da kararlaştırıldı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca yakın izleme pazarı 2021 hisseleri listesi için de buraya göz atılabilir.

KERVN: Kervansaray Yatırım Villasını Kiraya Verdi

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulu’nun 27.09.2021 tarihli kararı ile; Şirketimize ait Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan villa niteliğindeki gayrimenkul’ün KDV dahil Aylık 53.100 TL bedel ile, kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Merkezi Britanya’da bulunan Abrich Investment Limited Şirketi’nin Türkiye Bursa Şubesi’ne kiralanması hususunda karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla. ”

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Konut (Villa)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Muradiye Mah. Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.09.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,54310
Kira Bedeli ve Koşulları
53.100 TL/AY (KDV DAHİL) 3’er Aylık dönemlerde 159.300 TL Peşin
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,170000
Karşı Taraf
Abrich Investment Limited -Türkiye Bursa Şubesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/09/2021
Kira Süresi
Yıllık. (Her yıl kira bedelinin %15 oranında arttırılarak güncellenmesi kaydi ile 15 yıl)
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal Değer ile kiralanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965593