KARYE: Kartal Yenilenebilir Enerji Fon Yatırımı Yaptı

KARYE: Kartal Yenilenebilir Enerji Fon Yatırımı Yaptı

28 Eylül 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KARYE: Kartal Yenilenebilir enerji fon yatırımı yaptı… Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Şirketin halka arz taahhütlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (Fon) 11.216.777 TL bedel karşılığında yatırım yapılmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca KARYE haberleri için de buraya göz atılabilir.

KARYE: Kartal Yenilenebilir Enerji Fon Yatırımı Yaptı

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz 27.09.2021 tarihli 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin halka arz taahhütlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (Fon) 11.216.777 TL  bedel karşılığında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Fonun iç tüzüğü ekte pdf olarak paylaşılmıştır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Girişim sermayesi yatırımları ile para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföyü işletmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.199.150
Beher Payın Alış Fiyatı
2.157425 TL
Toplam Tutar
11.216.777 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1.48
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Dolar bazında senelik %10 civarında bir getiri sağlaması hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Koşulları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

“ Şirketimiz 27.09.2021 tarihli 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,

Şirketimizin halka arz taahhütlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (Fon) 11.216.777 TL  bedel karşılığında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Fonun iç tüzüğü ekte pdf olarak paylaşılmıştır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965425