Kentbank Sahibi Kentbank Ne Oldu Ne Zaman Kapandı?

Kentbank Sahibi Kentbank Ne Oldu Ne Zaman Kapandı?

15 Mart 2020 0 Yazar: Şerife Uslu

1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında ülkemizde pek çok banka ekonomik açıdan zorlu süreçler yaşamış ve bu süreçlerin sonunda bankaların pek çoğu kapanmak zorunda kalmıştır. Kapanan bankaların geneli hakkında yolsuzluk ve hortumlama iddiaları ayyuka çıkmışken, bir banka için durum farklıdır. Kentbank bu noktada farklı hikayesi ile dikkat çekmektedir. Kentbank Sahibi Kentbank Ne Oldu Ne Zaman Kapandı başlıklı haberimizde detayları inceleyelim…

1952 yılında Gaziantep’te Hasan Süzer tarafından temelleri atılan Süzer Grubu akılcı ticaret stratejisi ile kısa sürede büyük aşamalar kat etmiştir. Ülkemizde ihracat rakamlarını milyar dolar seviyesine taşıyan öncü kurumlardan birisi haline gelmiştir. Süzer Grubu 90’lı yıllarda bir banka kurmaya karar vermiştir. 22 Eylül 1991 tarihinde “Türkiye Konut Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş.” ismi ile Süzer Grubu tarafından kurulan bankanın ismi 6 Nisan 1994 tarihinde Kentbank olarak değiştirilmiştir.

9 Temmuz 2001 tarihine gelindiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kentbank’ın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimini Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu’na devretmiştir. Kentbank; EGS Bank, Etibank, Toprakbank ve İktisat Bankası ile birlikte TMSF tarafından Bayındırbank bünyesinde birleştirilmiştir. Ancak Süzer Grubu bu duruma itiraz ederek yasal yollara başvurmuştur. Bankalarının herhangi bir yolsuzluktan dolayı değil, günün ekonomik koşullarından dolayı zarar ettiğini beyan etmiştir.

Süzer Grubu’nun bu itirazı Danıştay tarafından haklı bulunmuş ve Danıştay Kentbank’ın TMSF’ye devri konusunda yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Süzer Grubu Danıştay tarafından verilen bu kararın uygulanmadığı gerekçesi ile AİHM’e başvurmuşsa da, BDDK ile varılan uzlaşma sonucunda karşılıklı açılan davalardan her iki tarafta feragat etme kararı almıştır.

Kentbank Hırvatistan’ın En Hızlı Büyüyen Bankası

1998 yılında Hırvatistan’da Banka Brod ismi ile kurulan banka 2011 yılında Süzer Grubu tarafından satın alınmış ve ismi Kentbank d.d. olarak değiştirilmiştir. Son 2 yılda Hırvatistan’ın en hızlı büyüyen bankası olarak seçilen Kentbank, hali hazırda Hırvatistan genelindeki 14 şubesi ile hizmet vermektedir. Süzer Grubu, bankacılık alanında olmasa da, Türkiye’deki ticari faaliyetlerine de devam etmektedir. Kentbank Sahibi Kentbank Ne Oldu Ne Zaman Kapandı haberimizin akabinde;

Ülkemizde kapatılan diğer bankalara buradan göz atabilirsiniz.