Katılım Endeksi Hissesi Nedir? Katılım Endeksi Hakkında!

Katılım Endeksi Hissesi Nedir? Katılım Endeksi Hakkında!

28 Eylül 2023 0 Yazar: Şerife Uslu

Katılım endeksi, İslami finans kurallarına dikkat eden yatırımcılar için bir referans noktası olarak tanımlanabilir. Faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcı, katılım endeksi hisseleri arasından tercih yapmaya çalışır. Katılım endeksi hissesi nedir, borsada katılım endeksine katılan ya da çıkarılan hisseler hangileri, bakalım…

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım endeksi; faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı ilkelerine göre belirlenmiş pay senetlerinin oluşturduğu endekstir. Borsada endeksler sayesinde “belirli bir grup payın” performansı genel olarak tek bir veri üzerinden takip edilebilir. Nasıl ki BIST 30 endeksi, Borsa İstanbul’daki en değerli 30 şirket hisselerinin performansının göstergesi ise katılım endeksi de İslami ilkelere uygun şirket hisselerinin performansının göstergesidir.

Borsada Katılım Endeksinin Amacı Nedir?

İslami ilkelere uymaya gayret gösteren yatırımcılar için yatırım araçları önem arz etmektedir. Katılım endeksi bu hassasiyette olan insanlar için İslami finans ilkeleri bakımından uygun olan hisseleri içermektedir. Burada amaç İslami finans bakımdan bir referans noktası olmaktır.

Katılım Endeksi Hissesi Nedir? Katılım Endeksine Uygunluk Nedir?

Borsada katılım endeksine dahil olan hisselerin İslami finans ilkelerine uygun olduğu belirtilmektedir. Katılım endeksine uygunluk da “faizsiz yatırım” hassasiyetine sahip olanların tercih edebileceği yatırım aracı anlamına gelmektedir.

Katılım Endeksi Hisseleri Nasıl Belirlenir?

Katılım endeksi meydana getirilirken Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu ile ortak bir çalışma yürütülmektedir. Danışma Kurulu “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” ve “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” ilkeleri kapsamında değerlendirmelerini gerçekleştirmektedir. Burada şirketlerin “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu’na” verdikleri yanıtlar dikkate alınmaktadır.

Katılım endeksi hisseleri belirlenirken İslam dinine göre haram olan sektörler elenir, diğer sektör hisselerinin oranları dikkate alınarak inceleme gerçekleştirilir. Bu kapsamda, şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %33’ü, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %33’ü aşmaması gerekmektedir. Bununla birlikte şirketin bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5’i aşmaması gerekmektedir.

Borsada Katılım Endeksi Çeşitleri Nelerdir?

Borsadaki katılım endeksi çeşitleri şu şekildedir:

  • BIST Katılım Tüm Endeksi ( XKTUM)
  • BIST Katılım 100 Endeksi (XK100)
  • BIST Katılım 50 Endeksi (XK050)
  • BIST Katılım 30 Endeksi (XK030)
  • BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK)
  • BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)

Katılım Endeksine Dahil Olan ve Endeksten Çıkarılan Hisseler!

28 Eylül 2023 tarihi itibarı ile borsada katılım endeksine dahil olan ve endeksten çıkarılan hisseler aşağıdaki görseldeki gibidir:

Katılım Endeksine Dahil Olan ve Endeksten Çıkarılan Hisseler