KARTN: Kartonsan Genel Kurul Sonuçları Tescil Edildi

KARTN: Kartonsan Genel Kurul Sonuçları Tescil Edildi

7 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KARTN: Kartonsan Genel Kurul sonuçları tescil edildi! Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiği belirtildi. Haberimiz devamında Kartonsan Genel Kurul’unda alınan kararlar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kartonsan Karton temettü haberi ile ilgili de buraya göz atılabilir.

KARTN: Kartonsan Genel Kurul Sonuçları Tescil Edildi

Kartonsan Karton’dan Genel Kurul Sonuçları şu şekildedir:

“ 1- Yönetim Kurulu Üyeleri Ayrı ayrı İbra Edilmişlerdir.

2- 2021 Yılında Yapılacak Olan Bağış ve Yardımların Üst Sınırı 750.000 TL olarak Belirlenmiştir.

3- -Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Görüşelerek, hiçbir değişiklik yapılmadan Aynen Kabul Edilmiştir.

4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Seçim Yapılmıştır. Buna göre; Ünal Bozkurt, Sinan Ercan Gülçur, Aslık Balkır, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün, Babür Gökçek, İlker Cengiz, Süleyman Kaya, Haluk İber, Süleyman Kadri Mirze (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ahmet Göksel Yücel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1 Yıl Süreyle Görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

5- Yönetim Kurulu Üye Ücretleri Belirlenmiştir.

6- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş’nin 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi Olarak Seçimi Onaylanmıştır.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2021 Tarih ve YK/2021-06 Sayılı toplantısında;

1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2021 Salı günü Saat: 10:30 ‘da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/BEŞİKTAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; Şirketimizin 2020 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2021 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılması teklif edilen temettünün ilgili yılda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) eşit tutarda dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a sunulmasına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirleyerek Yönetim Kuruluna sunduğu “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday listesi” görüşülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan; Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel ile Dr. Süleyman Kadri Mirze’ nin adaylıklarının kamuya açıklanmasına,

4) Denetim Komitesinin Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili hazırladığı rapor incelendi. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetim Komitemizin ön onayından geçen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesine ve yapılacak Genel Kurul onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021Tarihinde Saat 10:30 Da Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının 7 nolu gündem maddesine ilişkin açıklamalarda 1-TL nominal bedelli adi ( B grubu) ve imtiyazlı (A grubu) hisse senetlerine hisse başına verilecek temettü (Brüt) 0,64974489-TL olarak sehven yazılmış olup, doğrusu 0,6497489 TL’dir. Söz konusu yazım hatası ondalık sayının virgülden sonraki milyon hanesinde olduğundan dağıtılacak toplam temettü tutar ve hesaplamalarını etkilememektedir.

30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilerek, 07.04.2021 Tarih ve 10304 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924311