DMSAS: Demisaş Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayında

DMSAS: Demisaş Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayında

8 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DMSAS: Demisaş temettü dağıtımı 2021 Mayıs ayında… Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılına dair elde edilen net kardan dağıtılacak kar payı tarihleri kamuoyuna deklare edildi. Haberimiz devamında firmanın kar payı ödeme tarihleri yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Demisaş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DMSAS: Demisaş Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs Ayında

Demisaş’den yapılan açıklamaya göre kar payı ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 05.2021
  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen): 05.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 05.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 05.2021
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
8.830.682,62
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
18.939.838
19.495.977,02
4. Vergiler ( – )
-3.180.903,32
-4.078.447,32
5. Net Dönem Kârı
15.758.935
15.417.529,7
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
-770.876,49
-770.876,49
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
14.988.058,2
14.646.653,22
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
6.155,99
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
14.994.214,19
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
2.625.000
* Nakit
2.625.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
750.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
5.250.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
600.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
5.763.058,2
5.421.653,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Karar Tarihi
01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
07.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924483