KARTN: Kartonsan Kar Payı Dağıtımı 2021 Nisan Ayında

KARTN: Kartonsan Kar Payı Dağıtımı 2021 Nisan Ayında

31 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KARTN: Kartonsan kar payı dağıtımı 2021 Nisan ayında yapılacak! Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 30.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım önerisine göre, dağıtılması kararlaştırılan karın nakden ve 02.04.2021 tarihinde dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

KARTN: Kartonsan Kar Payı Dağıtımı 2021 Nisan Ayında

Kartonsan temettü dağıtımı ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 1-Ortaklığın net dönem kârı 137.342.733 TL (172.905.133-35.552.400) olup, bu tutarın 88.219 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 137.264.514 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

2-Şirketimiz sermayesini oluşturan pay senetlerinden İmtiyazlı Payların (A Grubu Payların) aynı zamanda İmtiyazlı olmayan paylara dağıtılan ( B grubu Paylar) kar payından da kar payı alma hakkı bulunmaktadır. İş bu bildirimde yer verilen pay başına brüt ve net kar payları, her bir pay grubunun alacağı toplam kar payı tutar ve oranlarını ifade etmektedir.

3- 30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı Karından Yapılacak Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi, 30.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmiştir.

30.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Dağıtım Önerisine Göre, Dağıtılması Kararlaştırılan Karın Nakden ve 02.04.2021 Tarihinde Dağıtılmasına Karar Verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.593.834,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Safi kardan yasal yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan karın % 5 i (A grubu) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenir.
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
172.905.133
156.129.304,51
4. Vergiler ( – )
35.552.400
30.947.135,66
5. Net Dönem Kârı
137.264.514
125.182.168,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
6.259.108,44
6.259.108,44
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
131.005.405,56
118.923.060,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
131.005.405,56
118.923.060,41
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
468.444,1
468.444,1
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
131.473.849,66
119.391.504,51
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
6.573.692,48
6.573.692,48
* Nakit
6.573.692,48
6.573.692,48
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
6.198.692,48
6.198.692,48
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
4.958.953,99
4.958.953,99
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
4.958.953,99
4.958.953,99
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
42.157.481,76
42.157.481,76
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
5.613.882,07
5.613.882,07
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
65.502.702,78
53.420.357,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Karar Tarihi
01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922037