KAREL: Karel Elektronik 2021 İlk 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporunu Yayımladı

KAREL: Karel Elektronik 2021 İlk 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporunu Yayımladı

6 Mayıs 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KAREL: Karel Elektronik 2021 ilk 3 aylık konsolide faaliyet raporunu yayımladı… Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01/01/2021 – 31.03.2021 dönemine ait faaliyet raporunu resmi internet sitesi üzerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuoyuna dün (5 Mayıs 2021) itibari ile deklare etti. Haberimiz devamında bahse konu raporun finans kısmına göz atılmıştır. Raporun tamamı ise Karel’in resmi internet sitesinden yahut haberimiz sonunda yer alan kaynak KAP linkinde bulunan PDF indirilerek okunabilir / incelenebilir. Ayrıca Karel sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

KAREL: Karel Elektronik 2021 İlk 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporunu Yayımladı

Karel’in söz konusu raporunun “Finansal Performans” ara başlıklı kısmında şu ifadelere yer verildi:

” 2021 yılı ilk çeyrek ciromuz 2020 yılı ilk çeyrek ciromuzdan TL bazında %64,3 fazla gerçekleşirken, USD bazında ise %31,6 fazla gerçekleşmiştir. 2020 yılı ilk çeyrek brüt karımız %19,9 ve 40.2 Milyon TL iken 2021 yılı ilk çeyreğinde % 20,6 ve 68.5 milyon TL şeklinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle brüt karımız geçen sene ilk çeyreğe göre % 70.4 artmıştır.

2020 yılı ilk üç ay itibariyle ArGe harcamamız 11,7 milyon TL iken 2021 yılı ilk üç ayı sonunda %32,8 artarak 15,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. ArGe harcamamızın % 30-35 arasındaki kısmı 3. şahıslara yaptığımız ArGe projelerinden oluşurken % 47-55 arasındaki kısmı IP hakkı bize ait olan projelerden oluşmaktadır. ArGe faaliyetinin doğal sonucu olarak harcamanın % 15-17 arasındaki bir kısmı ise bir değere dönüşemeden doğrudan ArGe gider olarak kayıtlara alınmaktadır. 2020 yılı ilk çeyreğinde 4,9 milyon TL gerçekleşen ArGe giderimiz 2021 yılının aynı döneminde %8,0 artarak 5,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk üç ay pazarlama giderimiz, geçen senenin aynı dönemine kıyasla %30,9 artarken, Genel Yönetim giderlerimiz ­ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla %131,0 artmıştır. Genel Yönetim giderindeki artışın asıl nedeni Kıdem tazminatı karşılık hesabı ve izin karşılık hesabındaki artıştır.

Toplam faaliyet giderimiz 2021 ilk çeyrekte 2020 ilk çeyreğe göre % 40.2 artmış olsa da ciromuzdaki % 66.3’lük artışın etkisiyle toplam faaliyet giderimizin ciroya oranı 2020 yılı ­ilk çeyreğindeki %6,7’den 2021 yılı ilk çeyreğinde %5,7’ye düşmüştür.

2020 yılı ilk çeyreğinde 5.9 milyon TL olan vergi sonrası karımız % 430 artarak 2021 yılı birinci çeyreğinde 25,4 milyon TL’ye ulaşmıştır. Vergi sonrası karımızın satışa oranı 2020 ilk çeyreğinde % 2.9 iken bu dönem %7,6 olarak gerçekleşmiştir. ”


Yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934758