KAPLM: Kaplamin Ambalaj Gelir Tablosu Kar Yazdı

KAPLM: Kaplamin Ambalaj Gelir Tablosu Kar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KAPLM: Kaplamin Ambalaj gelir tablosu kar yazdı! Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 5.773.961,26 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kaplamin Ambalaj sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

KAPLM: Kaplamin Ambalaj Gelir Tablosu Kar Yazdı

Kaplamin Ambalaj’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kaplm-kaplamin-ambalaj-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-bilanco

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
01.01.2020 – 31.12.2020 GELİR TABLOSU (TL)
AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE
SUNULMUŞ OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE
DÜZENLENMEMİŞTİR.

A-BRÜT SATIŞLAR 234.194.082,47
1-Yurtici Satışlar 166.149.657,75
2-Yurtdışı Satışlar 68.010.218,66
3-Diger Satışlar 34.206,06
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 2.422.089,74
1-Satıstan İadeler (-) 438.513,55
2-Satıs İskontoları (-) 17.649,91
3-Diger İndirimler (-) 1.965.926,28
C-NET SATIŞLAR 231.771.992,73
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 185.069.154,56
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 181.635.447,93
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3.433.706,63
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 46.702.838,17
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 29.980.532,90
1-Arastırma ve Gelistirme Giderleri (-) 0,00
2-Pazarlama, Satıs ve Dagıtım Giderleri (-) 22.876.919,49
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 7.103.613,41
ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI 16.722.305,27
F-DİGER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 4.931.894,89
1-İştiraklerden Temettü Geliri 0,00
2-Baglı Ortaklıklardan Temettü Geliri 0,00
3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.506,84
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 348.829,30
6-Menkul Kıymet Satış Karı 0,00
7-Kambiyo Karları 4.385.845,77
8-Reeskont Faiz Geliri 0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Diger Olağan Gelir ve Karlar 195.712,98
G-DIGER FAALİYETL. GİD. VE ZARARLAR (-) 8.186.643,52
1-Komisyon Gideri (-) 515.253,08
2-Karşılık Gideri (-) 2.177.785,48
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) 5.095.715,59
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6-Enflasyon Düzeltme Zararları (-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 397.889,37
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 7.177.061,11
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.110.394,67
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
3-Banka Komisyon Giderleri (-) 66.666,44
FAALİYET KARI veya ZARARI 6.290.495,53
I-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 0,00
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diger Olaganüstü Gelirler ve Karlar 0,00
J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) 516.534,27
1-Calışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 206.733,02
3-Diger Olaganüstü Giderler ve Zararlar (-) 309.801,25
DÖNEM KARI veya ZARARI 5.773.961,26
K-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0,00
Net Dönem Karı veya Zararı 5.773.961,26


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910268