INDES: İndeks Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

INDES: İndeks Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

7 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

INDES: İndeks Bilgisayar gelir tablosu kar yazdı! İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 137.851.427 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca İndeks bilgisayar sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

INDES: İndeks Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

İndeks Bilgisayar’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

indes-indeks-bilgisayar-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-tarihleri-ne-kadar-kar-payi-zaman

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

A.Brüt Satışlar 7.243.663.608
. 1.Yurtiçi Satışlar 7.234.257.508
. 2.Yurtdışı Satışlar 9.406.100
. 3.Diğer Gelirler 0
B.Satış İndirimleri (-) 114.573.124
. 1.Satıştan İadeler (-) 101.876.328
. 2.Satış İskontoları (-) 0
. 3.Diğer İndirimler (-) 12.696.797
C.Net Satışlar 7.129.090.484
D.Satışların Maliyeti (-) 6.843.984.457
. 1.Satılan Mamullerin Maliyeti (-) 0
. 2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 6.843.984.457
. 3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0
. 4.Diğer Satışların Maliyeti (-) 0
Brüt Satış Karı veya Zararı 285.106.026
E.Faaliyet Giderleri (-) 92.299.830
. 1.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 0
. 2.Pazarlama,Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) 61.664.607
. 3.Genel Yönetim Giderleri (-) 30.635.223
Faaliyet Karı veya Zararı 192.806.196
F.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 215.474.656
. 1.İştiraklerden Temettü Gelirleri 59.916
. 2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3.910.792
. 3.Faiz Gelirleri 10.595.902
. 4.Komisyon Gelirleri 0
. 5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.189.786
. 6.Menkul Kıymet Satış Karları 0
. 7.Kambiyo Karları 199.128.887
. 8.Reeskont Faiz Gelirleri 589.373
. 9.Enflasyon Düzeltmesi Karları 0
. 10.Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 0
G.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 141.214.193
. 1.Komisyon Giderleri (-) 0
. 2.Karşılık Giderleri (-) 1.797.946
. 3.Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0
. 4.Kambiyo Zararları (-) 138.234.946
. 5.Reeskont Faiz Giderleri (-) 1.181.301
. 6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0
. 7.Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) 0
H.Finansman Giderleri (-) 89.672.067
. 1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 89.672.067
. 2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
Olagan Kar veya Zarar 177.394.592
I.Olağandışı Gelir ve Karlar 54.972
. 1.Önceki Dönem Gelir Ve Karları 0
. 2.Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 54.972
J.Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 653.514
. 1.Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-) 0
. 2.Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) 0
. 3.Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 653.514
Dönem Karı veya Zararı 176.796.051
K.Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı (-) 38.944.624
Dönem Net Karı veya Zararı 137.851.427


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910338