SOKM: Şok Market Gelir Tablosu Kar Yazdı

SOKM: Şok Market Gelir Tablosu Kar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SOKM: Şok Market gelir tablosu kar yazdı! Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 614.180.118 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Şok Market sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SOKM: Şok Market Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şok Market’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sokm-sok-market-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco-ne-kadar

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)
(Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre
Düzenlenmemiştir.)

Cari Dönem 31.12.2020
A. BRÜT SATIŞLAR 21.576.648.888
1.Yurt içi satışlar 21.562.890.980
2.Yurt dışı satışlar 0
3.Diğer gelirler 13.757.908
4.Diğer satışlar 0
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 217.889.723
1.Satıştan iadeler (-) 217.889.723
2.Satış iskontolarıì(-) 0
3.Diğer indirimler (-) 0
C. NET SATIŞLAR 21.358.759.165
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 16.863.171.711
1.Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 16.863.171.711
3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0
4.Diğer Satişların Maliyeti (-) 0
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 4.495.587.454
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 3.898.585.970
1.Araştırma Geliştirme Gidedleri (-) 0
2.Pazarlama. Satış Dağıtım Giderleri (-) 3.732.968.160
3.Genel Yönetim Giderleri (-) 165.617.809
FAALİYET KARI veya ZARARI 597.001.484
G. DİĞER FAALİ.OLAĞAN GELİR ve KARLAR 121.304.874
1.İştirakler temettü Gelirleri 0
2.Bağlì ortaklar temettü gelirleri 0
3.Faiz Gelirleri 118.751.874
4.Komsiyon Gelirleri 0
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 13.173
6.Menkul Kıymet satış Karları 0
7.Kambiyo Karları 1.802.435
8.Reeskon faiz geliri 0
9.Enflasyon Düzeltmesi Karları 0
10.Diğer Olağan Gelir ve Karları 737.393
H. DİĞER FAALİ.OLA.GİDER ve ZARARLAR(-) 6.443.048
1.Komisyon Giderleri 0
2.Karşılık Giderleri 238.456
3.Menkul Kıymet Satış Zararı 0
4.Kambiyo Zararları 4.992.527
5.Reeskont Faiz Giderleri 0
6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0
7.Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 1.212.064
I. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 73.014.296
1.Kısa vadeli borçlanma giderleri(-) 73.014.296
2.Uzun vadeli borçlanma giderleri(-) 0
OLAĞAN KAR veya ZARAR 638.849.014
J. OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR 14.374.940
1.Önceki Dönem Gelir ve karları 0
2.Diğer olağandışı Gelir ve karlar 14.374.940
K. OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) 39.043.836
1.Çalışılmayan kısım Gider ve zararları (-) 0
2.Önceki Dönem Gider ve zararları (-) 1.580.199
3.Diğer olağandışı Gider ve zararlar (-) 37.463.637
DÖNEM KARI veya ZARARI 614.180.118
L. DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 614.180.118


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910307