IZMDC: İzmir Demir Çelik Sermaye Artışı Tamamlandı

IZMDC: İzmir Demir Çelik Sermaye Artışı Tamamlandı

23 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

IZMDC: İzmir Demir Çelik sermaye artışı tamamlandı! İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu kararı ile başlayan sermaye artırımı süreci SPK onayı ile somutlaşmıştı. 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle rüçhan hakkı süresinin dolmasının ardından 20 ve 21 Nisan 2021 tarihlerinde kalan payların da satıldığı şirket tarafından duyuruldu. Sermaye artırım sürecinde şirkete toplam 1.127.884.018,05 TL fon girişi olduğu ve sermaye artırım süreci tamamlandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca İzmir Demir Çelik yan kuruluşları ve ortaklık yapısı haberi için de buraya göz atılabilir.

IZMDC: İzmir Demir Çelik Sermaye Artışı Tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulu’nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL’na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda hazırlanan İzahnameye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 11.11.2020 tarihinde yapılan başvuru 12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı karar ile onaylanmıştı. 15.02.2021 tarihinde başlayan 60 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 15.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 20 ve 21 Nisan 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 1.122.511.523,949 TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 5.372.494,11 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 1.127.884.018,05 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu’nun 22.04.2021 tarih ve 12 nolu toplantısında nakit olarak artırılan 1.125.000.000,00 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL’ye yükselmiş olup sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirket Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınarak ticaret siciline tescil edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmiştir.

Saygılarımızla, ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930540