IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul Çağrısı

IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul Çağrısı

8 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul çağrısı… İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından bugün (8 Nisan 2021) yapılan açıklamada; 5 Mayıs 2021 tarihinde saat 10:00’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde Genel Kurul Toplantısı’nın yapılmasının ön görüldüğü belirtildi. Toplantı gündem maddelerine dair detaylar haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca İzmir Demir Çelik yan kuruluşlarına da buradan göz atılabilir…

IZMDC: İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul Çağrısı

İzmir Demir Çelik Olağan Genel Kurul’u gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:

1 – Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi,

2 – Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Bağımsız Denetim Raporu’nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları’nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

4 – Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

5 – 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

6 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

7 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

8 – SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’ un bilgilendirilmesi,

9 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 – Dilekler ve kapanış.


Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 08.04.2021 tarih ve 11 sayılı toplantısında; 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05.05.2021 Çarşamba günü saat:10.00’da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
08.04.2021
Genel Kurul Tarihi
05.05.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa – İZMİR

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925117