ISSEN: İşbir Sentetik Halka Arz Talep Toplama Yarın Başlıyor

ISSEN: İşbir Sentetik Halka Arz Talep Toplama Yarın Başlıyor

9 Kasım 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ISSEN: İşbir Sentetik halka arz talep toplama yarın başlıyor… İşbir Holding’in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik’in halka arzı 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 gün süre ile talep toplanacak halka arzda talep toplama fiyatı 11,85 TL ve şirketin borsa kodu ise “ISSEN”. Haberimiz devamında ISSEN halka arzı ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ULSFA halka arz sonuçları ile ilgili de buraya göz atılabilir.

ISSEN: İşbir Sentetik Halka Arz Talep Toplama Yarın Başlıyor

Halka arz süreci Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile yürütülüyor. Halka arzla birlikte İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.

İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.

Halka arz edilen payların ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Bireysel, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.