ULSFA: Ulusal Faktoring Halka Arz Sonuçları

ULSFA: Ulusal Faktoring Halka Arz Sonuçları

8 Kasım 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ULSFA: Ulusal Faktoring halka arz sonuçları açıklandı… Ulusal Faktoring Anonim Şirketi’nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının halka arzı 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde 2,49 lira sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi. ULSFA halka arzına dair detaylı sonuçlar haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ulusal Faktoring kimin haberi için de buraya göz atılabilir.

ULSFA: Ulusal Faktoring Halka Arz Sonuçları

Ulusal Faktoring Anonim Şirketi’nin halka arz sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Ulusal Faktoring A.Ş. (Şirket)’nin sermayesinin 100.000.000,-TL’den 133.500.000,-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 33.5000.000,-TL nominal değerli paylar ile ek satış dahil mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.’nin sahibi olduğu toplam 15.000.000,-TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki Konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilmiştir.

Toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal değerli paylardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu edilmek suretiyle Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtılmıştır. Böylece, ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000,-TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü 120.765.000,-TL olmuştur.

Şirket paylarının halka arzında 1,-TL nominal değerli bir payın halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000,-TL nominal değerli payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1.095.010.163 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Ek satış hariç, halka arz edilen toplam 41.000.000,-TL nominal değerli payların %40’ı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, %50’si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve kalan %10’u Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ancak, Yurtdışı Yatırımcılara tahsis edilen 4.100.000,-TL nominal değerli paylara karşılık 2.400.000,-TL nominal değerli talep geldiğinden, mevcut talebin tümünün karşılanmasından sonra kalan 1.700.000,-TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara kaydırılmıştır. Bu bağlamda, ek satış hariç, halka arz edilen 41.000.000,-TL nominal değerli payların dağıtımı sonucunda söz konusu payların sırasıyla %40’ı, %54,2’si ve %5,8’i ilgili tahsisat gruplarına dağıtılmıştır.

Ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000,-TL nominal değerli payların ilgili tahsisat grupları bazında nihai dağılımı sonucunda ise, toplam halka arz tutarının %33,8’i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, %61,3’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %4,9’u Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara dağıtılmıştır.