HDFGS: Hedef Girişim Paylarda Geri Alıma Başlıyor

HDFGS: Hedef Girişim Paylarda Geri Alıma Başlıyor

21 Haziran 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

HDFGS: Hedef Girişim paylarda geri alıma başlıyor… Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada şirket hisse değerinin; şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle azami 30 milyon Türk Lirası’na kadar pay geri alımı gerçekleştirileceği deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca HDFGS haberleri için de buraya göz atılabilir.

HDFGS: Hedef Girişim Paylarda Geri Alıma Başlıyor

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 21.06.2021 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ”) Madde 5’in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul’da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla 21.07.2016 tarihli SPK Basın Duyurusu ve Ek Açıklaması da dikkate alınarak, toplam azami 30.000.000.- Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı ödenmiş şirket sermayemizin %5’ine denk gelen 14.250.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere Şirketimiz tarafından BİST’de hisse geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına,
  2. Yukarıdaki madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
  3. Şirketimiz tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla başlanılacak geri alım sürecinin Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. ”

Özet Bilgi
Payların Geri Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.06.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
14.250.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
30.000.000

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943390