GZNMI: Gezinomi Creastyle Expo Fuarcılık’ı Kurdu

GZNMI: Gezinomi Creastyle Expo Fuarcılık’ı Kurdu

10 Ağustos 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GZNMI: Gezinomi Creastyle Expo Fuarcılık’ı kurdu… Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 9 Ağustos 2022 tarihinde 250 bin TL sermaye ile kurulan Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş’nin Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

GZNMI: Gezinomi Creastyle Expo Fuarcılık’ı Kurdu

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. 09 Ağustos 2022 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 250.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Gezinomi taahhüt ettiği 250.000 TL sermayenin 1/4’ü olan 62.500 TL’yi tescil tarihinden önce ödemiştir. Bu işlem sonucunda şirketin %100 payına sahip olmuştur. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan 187.500 TL kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü fuar düzenlemek ve faaliyet konusuyla ilgili yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/08/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
250
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000
Toplam Tutar
250.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,15
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Creastyle ile birlikte şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında her türlü kongre, seminer, sempozyum ve benzeri konularda uzmanlaşarak gelirlerini çeşitlendirmeyi ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşmayı hedeflemektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053922