GLYHO: Global Yatırım Holding Gelir Tablosu Zarar Yazdı

GLYHO: Global Yatırım Holding Gelir Tablosu Zarar Yazdı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GLYHO: Global Yatırım Holding gelir tablosu zarar yazdı! Global Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosuna göre; şirket 01.01.2020-31.12.2020 döneminde net -164.982.898,96 TL dönem zararı kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Global Yatırım Holding Naturelgaz’ı halka arz ediyor haberi için de buraya göz atabilirsiniz.

GLYHO: Global Yatırım Holding Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

glyho-global-yatirim-holding-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
1 Ocak-31 Aralık 2020
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine
sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

A. Brüt Satışlar 339.046.594,15
1. Yurtiçi Satışlar 339.046.594,15
B. Net Satışlar 339.046.594,15
C. Satışların Maliyeti (-) -312.554.315,45
1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -312.554.315,45
Brüt Satış Karı veya Zararı 26.492.278,70
D. Faaliyet Giderleri (-) -38.098.632,84
1. Genel Yönetim Giderleri (-) -38.098.632,84
Faaliyet Karı veya Zararı -11.606.354,14
E. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 383.549.803,57
1. Faiz Gelirleri 14.850.986,41
2. Komisyon geliri 7.363.597,72
3. Kambiyo Karları 349.999.340,65
4. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 11.335.878,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) -448.803.700,98
1. Komisyon Giderleri (-) -398.617,72
2. Kambiyo Zararları (-) -444.314.137,54
3. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -4.090.945,72
G. Finansman Giderleri (-) -68.321.049,53
Olağan Kar veya Zarar -145.181.301,08
H. Olağandışı Gelir ve Karlar 17.424,40
1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 17.424,40
I. Olağandışı Gider ve Zararlar -19.819.022,28
1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -19.819.022,28
Dönem Net Karı veya Zararı -164.982.898,96
Önemli Not:
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde açıklamakta
olduğumuz gelir tablosu, Şirket’in Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda
hazırladığı konsolide olmayan yasal kayıtlarını içermektedir. Konsolide olmaması sebebiyle, Grup
faaliyetlerini tam olarak yansıtmamakta olup, SPK mevzuatına uygun olarak düzenlenen konsolide
mali tablolar ile karşılaştırılmaları yanıltıcı sonuçlar verecektir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910627