SAYAS: Say Yenilenebilir Enerji Gelir Tablosu Kar Yazdı

SAYAS: Say Yenilenebilir Enerji Gelir Tablosu Kar Yazdı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SAYAS: Say Yenilenebilir Enerji gelir tablosu kar yazdı! Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin gelir tablosuna göre 01.01.2020-31.12.2020 döneminde net 21.489.966,36 ₺ kar elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde bulunmaktadır, incelenebilir. Say Yenilenebilir Enerji Fas’ta yeni iş aldı haberi için de buraya göz atabilirsiniz.

SAYAS: Say Yenilenebilir Enerji Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sayas-say-yenilenebilir-enerji-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş
01.01.2020 – 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

2020 / 4. DÖNEM
A – BRÜT SATIŞLAR 184.758.447,86 ₺
1- Yurtiçi Satışlar 110.053.007,58 ₺
2- Yurtdışı Satışlar 73.907.516,42 ₺
3- Diğer Gelirler 797.923,86 ₺
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 103.101,11 ₺
1- Satıştan İadeler ( – ) 71.251,46 ₺
2- Satış İskontoları ( – ) 31.849,65 ₺
3- Diğer İndirimler ( – )
C – NET SATIŞLAR 184.655.346,75 ₺
D – SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 143.401.442,33 ₺
1- Satılan Mamüller Maliyeti 141.890.604,58 ₺
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (- ) 1.510.837,75 ₺
3- Satılan Hizmet Maliyeti ( – )
4- Diğer Satışların Maliyeti ( – )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 41.253.904,42 ₺
E – FAALİYET GİDERLERİ ( – ) 12.687.567,44 ₺
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 1.475.703,76 ₺
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider.( – ) 3.554.601,15 ₺
3- Genel Yönetim Giderleri ( – ) 7.657.262,53 ₺
FAALİYET KARI VE ZARARI 28.566.336,98 ₺
F – DİĞER FAALİYET,OLAĞAN GELİR VE KARLAR 10.262.511,76 ₺
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3 Faiz Gelirleri 1.561.937,67 ₺
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları 1.371.408,34 ₺
7- Kambiyo Karları 7.251.835,19 ₺
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 77.330,56 ₺
G – DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( – ) 11.761.864,01 ₺
1- Komisyon Giderleri ( – )
2- Karşılık Giderleri ( – )
3- Menkul Kıymet Satış Zararları ( – )
4- Kambiyo Zararları ( – ) 11.761.864,01 ₺
5- Reeskont Faiz Giderleri ( – )
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( – )
H – FINANSMAN GİDERLERİ ( – ) 866.386,81 ₺
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 427.511,17 ₺
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 438.875,64 ₺
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 26.200.597,92 ₺
I – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.049.832,55 ₺
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.049.832,55 ₺
J – OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 463.748,90 ₺
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 40.153,41 ₺
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 423.595,49 ₺
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 26.786.681,57 ₺
K – DÖNEM KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRS. ( – ) 5.296.715,21 ₺
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 21.489.966,36 ₺

“Yukarıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910629