PGSUS: Pegasus Gelir Tablosu Zarar Yazdı

PGSUS: Pegasus Gelir Tablosu Zarar Yazdı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PGSUS: Pegasus gelir tablosu zarar yazdı! Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin gelir tablosuna göre 01.01.2020-31.12.2020 döneminde net -3.247.388.279,17 TL zarar kaydettiği görüldü. Pegasus gelir tablosu haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

PGSUS: Pegasus Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

pgsus-pegasus-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
GELİR TABLOSU(TL)
(Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye
Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmemiştir.)
01.01.2020-31.12.2020
A. Brüt Satışlar 6.058.550.003,09
.1. Yurtiçi Satışlar 600 1.837.182.885,50
.2. Yurtdışı Satışlar 601 3.837.761.871,86
.3. Diğer Gelirler 602 383.605.245,73
B. Satış İndirimleri (-) 30.209.898,46
.1. Satış İskontoları (-) 611 30.209.898,46
C. Net Satışlar 6.028.340.104,63
D. Satışların Maliyeti (-) 5.723.719.347,94
.1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 621 16.984.078,00
.2. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 740 5.706.735.269,94
Brüt Satış Karı veya Zararı 304.620.756,69
E. Faaliyet Giderleri (-) 1.321.284.100,33
.1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 750 0,00
.2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 760 67.608.917,16
.3. Genel Yönetim Giderleri (-) 770 1.253.675.183,17
Faaliyet Karı veya Zararı -1.016.663.343,64
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.485.606.576,63
.1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 640 0,00
.2. Faiz Gelirleri 642 80.470.886,52
.3. Konusu Kalmayan Karşılıklar 644 0,00
.3. Menkul Kıymet Satış Karları 645 0,00
.3. Kambiyo Karları 646 4.400.155.917,11
.6. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 649 4.979.773,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 5.385.620.755,63
.1. Komisyon Giderleri (-) 653 52.059.195,24
.2. Karşılık Giderleri (-) 654 1.298.004,59
.3. Kambiyo Zararları (-) 656 5.332.263.555,80
.4. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 658 0,00
H. Finansman Giderleri (-) 950.697.536,10
.1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 780 950.697.536,10
Olağan Kar veya Zarar -2.867.375.058,74
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 160.420.390,29
.1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 671 43.471.020,03
.2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 679 116.949.370,26
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 540.433.610,72
.1. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 681 11.494.319,34
.2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 689 528.939.291,38
Dönem Karı veya Zararı -3.247.388.279,17
K. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler karşılığı(-)
Dönem Net Karı veya Zararı -3.247.388.279,17


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910618