FRIGO: Frigo-Pak 2022’de Temettü Dağıtmayacak

FRIGO: Frigo-Pak 2022’de Temettü Dağıtmayacak

1 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

FRIGO: Frigo-Pak 2022’de temettü dağıtmayacak… Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklama 2021 yılında bağımsız denetim raporuna göre 6.892.997.- TL net dağıtılabilir dönem karı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 5.427.428,85.-TL dağıtılabilir net dönem karı oluştuğu belirtildi. Şirket Yönetim Kurulu’nda alınan karar neticesinde söz konusu karın 2022’de paydaşlara temettü olarak dağıtılmaması ve ileriki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler / geçmiş yıl karları hesabına aktarılması kararlaştırıldı. Bahse konu kararın ilk genel kurulda görüşüleceği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

FRIGO: Frigo-Pak 2022’de Temettü Dağıtmayacak

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 6.892.997.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 5.427.428,85.-TL dağıtılabilir net dönem karının önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına

Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin işbu kararın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
122.350.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.204.667
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.624.504
5.713.083
4. Vergiler ( – )
2.554.147
5. Net Dönem Kârı
7.178.651
5.713.083
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
285.654,15
285.654,15
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.892.997
5.427.428,85
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.153
5.427.428,85
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.896.156
5.427.428,85
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
6.896.156
5.427.428,85
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar