EGGUB: Ege Gübre Kompoze Gübre Üretimine Ara Verdi

EGGUB: Ege Gübre Kompoze Gübre Üretimine Ara Verdi

31 Mayıs 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

EGGUB: Ege Gübre kompoze gübre üretimine ara verdi… Ege Gübre Sanayii Anonim Şirketi; dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş ve iç piyasada buna bağlı olarak bütçe tahminlerinin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşandığını belirterek kompoze gübre üretimine belirsiz süre ile ara verdiğini duyurdu. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

EGGUB: Ege Gübre Kompoze Gübre Üretimine Ara Verdi

Ege Gübre Sanayii Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır.

Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki bu belirsizlik ortamı içinde hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir. ”

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Gübre üretim tesisimizde, üretime belirsiz bir süreliğine ara verilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Kompoze gübre üretimi.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır. Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki bu belirsizlik ortamı içinde hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.06.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Kompoze gübre üretiminin bir süre durdurulmasının, toplam üretimimize etkisi görece önemli olmayacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kompoze gübre üretimine belirsiz olarak ara vermekle birlikte, ticari gübre satışlarımız yurt dışı tedarik imkânlarına bağlı olarak devam edecektir. Ayrıca limancılık ve antrepoculuk faaliyetlerimiz bu süreçten hiç bir şekilde etkilenmeden devam etmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Şirket personelimizin durma süresi başlangıcından itibaren birikmiş ve hak edilmiş yıllık izinlerinin öncelikle kullandırılması planlanmıştır.Belirsiz duruş sebebiyle işten çıkarma söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Gübre ticaretine devam edilecek olup öncelikle stoklarımızdaki ürünlerin satışı ve uygun tedarik koşulları oluştuğunda dışarıdan temin edilebilecek gübrelerin pazarlanması planlanmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yurt içi gübre piyasasında arz-talep dengesinin normalleşmesi ve yurt dışı gübre piyasasında olası olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketimizin tesislerinde gübre üretiminin belirsiz olarak durdurulmasına rağmen gübre ticaretine devam edilecek olup liman hizmetleri ve tank çiftliği depolama faaliyetlerine kesintisiz devam edilecektir.