EUHOL: Euro Yatırım Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

EUHOL: Euro Yatırım Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

EUHOL: Euro Yatırım Holding gelir tablosu kar yazdı! Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 712.062,10 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Euro Yatırım Holding’in gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

EUHOL: Euro Yatırım Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

euhol-euro-yatirim-holding-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE
SUNULMUŞ OLUP , SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

31.12.2020
A – BRÜT SATIŞLAR 0,00
1-Yurtiçi Satışlar 0,00
2-Yurtdışı Satışlar 0,00
3-Diğer Gelirler 0,00
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1-Satıştan İadeler (-) 0,00
2-Satış İskontoları (-) 0,00
3-Diğer İndirimler (-) 0,00
C – NET SATIŞLAR 0,00
D – SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
E – FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.566.364,29
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -1.566.364,29
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -1.566.364,29
F – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 2.197.747,33
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 89.358,27
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 5.733,09
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 2.102.655,97
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00
G – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -326.265,72
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) -326.265,72
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H – FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -1.040.323,55
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.040.323,55
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -735.206,23
I – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.449.658,11
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.449.658,11
J – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -2.389,78
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -2.119,20
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -270,58
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 712.062,10
K – DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 712.062,10


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910505