BRMEN: Birlik Mensucat Gelir Tablosu 38 Milyon TL Kar Yazdı

BRMEN: Birlik Mensucat Gelir Tablosu 38 Milyon TL Kar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BRMEN: Birlik Mensucat gelir tablosu 38 milyon TL kar yazdı! Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 38.039.493,94 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Birlik Mensucat’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Birlik Mensucat sahibi kim ortaklık yapısı nasıl ne iş yapar buradan göz atılabilir.

BRMEN: Birlik Mensucat Gelir Tablosu 38 Milyon TL Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

brmen-birlik-mensucat-gelir-tablosu-38-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-ne -kadar-kar-payi-temettu

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. GELİR TABLOSU
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. (TL.)

ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2019) CARİ DÖNEM (31.12.2020)
AYRINTISI TÜMÜ AYRINTISI TÜMÜ
BRÜT SATIŞLAR 3.521.857,81 3.387.134,45
1. Yurtiçi Satışlar 3.521.857,81 3.292.668,90
2. Yurtdışı Satışlar 0,00 94.465,55
3. Diğer Gelirler 0,00 0,00
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -246.148,36 -389.089,43
1. Satıştan İadeler (-) -234.102,85 -389.089,43
2. Satış İskontoları (-) -12.045,51 0,00
3. Diğer İndirimler (-) 0,00 0,00
NET SATIŞLAR 3.275.709,45 2.998.045,02
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1.423.218,69 -1.146.228,26
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) -682.552,02 0,00
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -740.666,67 -1.146.228,26
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (+)(-) 1.852.490,76 1.851.816,76
FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.278.939,80 -3.167.959,90
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.422.924,17 -1.203.401,85
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -856.015,63 -1.964.558,05
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (+)(-) -426.449,04 -1.316.143,14
DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 562.296,16 130.729,82
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 138.600,00 16.752,48
2. Bağlı Ortaklıklar Temettü Gelirleri 0,00 0,00
3. Faiz Gelirleri 7.720,75 540,99
4. Komisyon Gelirleri 0,00 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 101.057,72 60.921,80
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 0,00
7. Kambiyo Karları 243.230,54 654,18
8. Reeskont Faiz Gelirleri 65.671,74 43.806,81
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00 0,00
10. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 6.015,41 8.053,56
DİĞER FAAL. OLAĞ. GİDER VE ZARARLAR (-) -90.827,38 -22.407,63
1. Komisyon Giderleri (-) 0,00 0,00
2. Karşılık Giderleri (-) -74.340,00 0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00 0,00
4. Kambiyo Zararları (-) -209,00 -6.082,57
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) -16.209,56 -12.201,82
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -68,82 -4.123,24
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -12.734.914,61 -9.170.626,57
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -12.734.914,61 -9.170.626,57
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (+)(-) -12.689.894,87 -10.378.447,52
OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 22.433,34 48.494.021,19
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 0,00
2. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 22.433,34 48.494.021,19
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -28.611,40 -76.079,73
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) -20.373,36 -20.325,24
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00 0,00
3. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) -8.238,04 -55.754,49
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (+)(-) -12.696.072,93 38.039.493,94
DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (+)(-) -12.696.072,93 38.039.493,94


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910494