IZTAR: İz Hayvancılık Tarım Gelir Tablosu Zarar Yazdı

IZTAR: İz Hayvancılık Tarım Gelir Tablosu Zarar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

IZTAR: İz Hayvancılık Tarım gelir tablosu zarar yazdı! İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -2.317.485,14 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında IZTAR’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa tarım şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

IZTAR: İz Hayvancılık Tarım Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

iztar-iz-hayvancilik-tarim-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-31.12.2020 HESAP DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİ GELİR TABLOSU
A- BRÜT SATIŞLAR 0,00 19.608.981,60
1. Yurtiçi Satışlar 15.137.697,00 0,00
3. Diğer Gelirler 4.471.284,60 0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 3.872,58
1. Satıştan İadeler (-) 3.872,58 0,00
C- NET SATIŞLAR 0,00 19.605.109,02
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00 17.391.441,20
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 17.391.441,20 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 2.213.667,82
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 1.380.279,93
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.380.279,93 0,00
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 0,00 288.486,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 0,00 833.387,89
3. Faiz Gelirleri 59.576,25 0,00
7. Kambiyo Karları 228.909,86 0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 215,28
4. Kambiyo Zararları 215,28 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 1.702.409,05
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.702.409,05 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 -580.750,33
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 33.035,10
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 33.035,10 0,00
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1.769.769,91
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 18.665,77 0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.751.104,14 0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 -2.317.485,14
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 -2.317.485,14


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910516