DOKTA: Döktaş Dökümcülük Gelir Tablosu Zarar Yazdı

DOKTA: Döktaş Dökümcülük Gelir Tablosu Zarar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DOKTA: Döktaş Dökümcülük gelir tablosu zarar yazdı! Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -109.829.455,01 zarar kaydetti. Haberimiz devamında Döktaş’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Döktaş Dökümcülük kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DOKTA: Döktaş Dökümcülük Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dokta-doktas-dokumculuk-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ:2020-12 AYLIK
Aşağıda yer alan Gelir Tablosu Şirketimizin 2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Eki
Olarak hazırlanmıştır. SPK Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.

A-BRÜT SATIŞLAR 1.475.453.394,56
1-Yurtiçi Satışlar 314.826.475,40
2-Yurtdışı Satışlar 1.107.012.831,22
3-Diğer Gelirler 53.614.087,94
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 47.241.762,39
1-Satış İadeleri (-) 23.000.641,61
2-Satış İskontoları (-) 19.002,75
3-Diğer indirimler (-) 24.222.118,03
C-NET SATIŞLAR 1.428.211.632,17
D-SATIŞLARIN MALİYETİ 999.959.427,87
1-Satılan Mam.Maliyeti (-) 967.171.682,13
2-Satılan Tic.Mal. Maliyeti (-) 0,00
3-Satılan Hiz.Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satış.Maliyeti (-) 32.787.745,74
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 428.252.204,30
E-FAALİYET GİDERLERİ 133.490.332,81
1-Araştırma Geliştirme Giderleri 3.772.844,09
2-Paz.Sat. ve Dağıtım Giderleri 48.197.633,28
3-Genel Yönetim Giderleri 81.519.855,44
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 294.761.871,49
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 127.893.865,08
1-İştiraklerden Temettü Geliri 150.600,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri 0,00
3-Faiz Geliri 381.497,07
4-Komisyon Geliri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul kıymet satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 121.108.020,67
8-Reeskont Faiz Geliri 0,00
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar 6.253.747,34
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR (-) 63.844.406,46
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) 63.764.548,72
5-Reeskont Faiz Gideri (-) 0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 79.857,74
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 455.158.822,74
1-Kısa Vad. Borçlanma Giderleri (-) 455.158.822,74
2-Uzun Vad.Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -96.347.492,63
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.398.154,12
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 897.955,11
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 500.199,01
İ-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 14.880.116,50
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 8.150.544,36
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3.370.719,34
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 3.358.852,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -109.829.455,01
DÖNEM KARI VERGİ VE YAS.YÜKL.KARŞ. 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -109.829.455,01


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910441