PRKME: Park Elektrik Gelir Tablosu 109 Milyon TL Kar Yazdı

PRKME: Park Elektrik Gelir Tablosu 109 Milyon TL Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PRKME: Park Elektrik gelir tablosu 109 milyon TL kar yazdı! Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Park Elektrik gelir tablosu net 109.505.875,05 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

PRKME: Park Elektrik Gelir Tablosu 109 Milyon TL Kar Yazdı

Park Elektrik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

prkme-park-elektrik-gelir-tablosu-109-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 / 01 / 2020 – 31 / 12 / 2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
01.01.2020-31.12.2020

A. BRÜT SATIŞLAR 18.778.766,65
Yurtiçi Satışlar 18.778.766,65
Yurtdışı Satişlar
Diğer Gelirler
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 0,00
Satıştan İadeler (-)
Satış İskontoları (-)
Diğer İndirimler (-)
C. NET SATIŞLAR 18.778.766,65
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1.120.887,51
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)
Diğer Satışların Maliyeti (-) 1.120.887,51
BRÜT SATIŞ KARI ( ZARARI ) 17.657.879,14
E. FAALIYET GİDERLERİ (-) 21.090.052,81
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-) 21.090.052,81
ESAS FAALİYET KARI ( ZARARI ) -3.432.173,67
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 180.861.114,58
İştiraklerden Temettü Geliri
Faiz Gelirleri 28.427.613,52
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar 9.706.532,86
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları 142.051.374,69
Reeskont Faiz Gelirleri
Enflasyon Düzeltmesi Karları
Diğer Olağan Gelir ve Karlar 675.593,51
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 38.420.650,56
Komisyon Giderleri
Karşılık Giderleri 9.825.275,70
Kambiyo Zararları 28.595.374,86
Reeskont Faiz Giderleri
Enflasyon Düzeltmesi Zararları
Diğer Gider ve Zararlarlar (-)
H. FINANSMAN GIDERLERI (-) 106.477,75
Kisa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 106.477,75
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 138.901.812,60
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.357.167,28
Önceki Dönem Gelir ve Karları 500,28
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.356.667,00
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 43,38
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 42,38
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 142.258.936,50
K. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ. (-) 32.753.061,45
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 109.505.875,05


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910422