PAPIL: Papilon Savunma Gelir Tablosu Kar Yazdı

PAPIL: Papilon Savunma Gelir Tablosu Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PAPIL: Papilon Savunma gelir tablosu kar yazdı! Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 12.390.043,94 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Papilon Savunma’nın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Papilon Savunma İngiltere’de şirket kurdu haberine de buradan göz atılabilir.

PAPIL: Papilon Savunma Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

papil-papilon-savunma-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Ayrıntılı Gelir Tablosu (TL)

A – BRÜT SATIŞLAR 26.752.979,60
1 – Yurtiçi Satışlar 25.051.765,04
2 – Yurtdışı Satışlar 1.701.214,56
3 – Diğer Gelirler 0,00
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1 – Satıştan İadeler (-) 0,00
2 – Satış İskontoları (-) 0,00
3 – Diğer İndirimler (-) 0,00
C – NET SATIŞLAR 26.752.979,60
D – SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -19.843.224,89
1 – Satılan Mamuller Maliyeti (-) -14.632.691,71
2 – Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -223.919,38
3 – Satılan Hizmet Maliyeti (-) -4.986.613,80
4 – Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.909.754,71
E – FAALİYET GİDERLERİ (-) -8.949.379,85
1 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.208.793,74
2 – Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2.259.503,23
3 – Genel Yönetim Giderleri (-) -4.481.082,88
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -2.039.625,14
F – DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 18.725.497,64
1 – İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2 – Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3 – Faiz Gelirleri 3.108.828,06
4 – Komisyon Gelirleri 0,00
5 – Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6 – Menkul Kıymet Satış Karları 347.693,02
7 – Kambiyo Karları 15.111.219,46
8 – Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9 – Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10 – Diğer Olağan Gelir ve Karlar 157.757,10
G – DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) -4.177.688,71
1 – Komisyon Giderleri (-) 0,00
2 – Karşılık Giderleri (-) 0,00
3 – Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4 – Kambiyo Zararları (-) -4.177.688,71
5 – Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6 – Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7 – Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H – FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -6.555,90
1 – Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -6.555,90
2 – Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 12.501.627,89
I – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 83.119,89
1 – Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2 – Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 83.119,89
J – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -194.703,84
1 – Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2 – Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -1.567,53
3 – Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -193.136,31
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 12.390.043,94
K – DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-) 0,00
1 – Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 12.390.043,94


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910525