CLEBI: Çelebi Hava Servisi Gelir Tablosu Zarar Yazdı

CLEBI: Çelebi Hava Servisi Gelir Tablosu Zarar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CLEBI: Çelebi Hava Servisi gelir tablosu zarar yazdı! Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi tarafından 17 Şubat 2021 tarihinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01/01/2020 – 31/12/2020 dönemine ait gelir tablosunda brüt satışlar 517 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte şirketin gelir tablosu bahse konu dönem için net 157 milyon TL’nin üzerinde zarar kaydetti. Haberimiz devamında Çelebi Hava Servisi’nin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Çelebi Hava Servisi sahibi kim ortaklık yapısı nasıl ne iş yapar buradan göz atılabilir.

CLEBI: Çelebi Hava Servisi Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Çelebi Hava Servisi’nin 2020 yılına dair gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

clebi-celebi-hava-servisi-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-kar-payi-temettu

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi 2020 yılında net satış miktarında takribi 449 milyon TL seviyesini yakalamış; bununla birlikte 361 milyon TL seviyesinde satışların maliyet kalemi ile birlikte brüt satış karı yaklaşık 88 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet giderleri 118 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gerçekleşirken, faaliyet zararı 30 milyon Türk Lirası’nı aşmıştır. Diğer faaliyet olağan geliri 406 milyon TL’yi aşan şirketin, diğer faaliyet olağan gideri ise yaklaiık 298 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Finansman giderleri 220 milyon Türk Lirası seviyesinin biraz üzerinde gerçekleşen Çelebi Hava Servisi’nin olağan zararı 142 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gerçekleşmiştir. Olağan dışı geliri 49 milyon TL ve gideri de 64 milyon TL civarında gerçekleşen şirketin dönem sonu net zararı ise 157 milyon TL’yi aşmıştır.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910432