YAYLA: Yayla Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

YAYLA: Yayla Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

28 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YAYLA: Yayla Enerji gelir tablosu zarar yazdı! Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.309.550,02 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Yayla Enerji’nin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yayla Enerji kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YAYLA: Yayla Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

yayla-yayla-enerji-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞ. TİC. A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU
1,00.-TL

Aşağıda yer alan Gelir Tablosu Şirketimizin 2020-4 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin eki olarak hazırlanmıştır.

SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 7.119.924,78
1- Yurt İçi Satışlar 7.119.924,78
2- Yurt Dışı Satışlar 0,00
3- Diğer Gelirler 0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (12.566,15)
1- Satıştan İadeler (-) (12.566,15)
2- Satış İskontoları (-) 0,00
3- Diğer İndirimler (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 7.107.358,63
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (6.804.848,07)
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (51.086,49)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) (6.753.106,50)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) (655,08)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 302.510,56
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (1.257.442,35)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-) (1.257.442,35)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (954.931,79)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.802.308,63
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3- Faiz Gelirleri 99.905,21
4- Komisyon Gelirleri 0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7- Kambiyo Karları 1.681.668,75
8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 20.734,67
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (326.046,70)
1- Komisyon Giderleri (-) 0,00
2- Karşılık Giderleri (-) 0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4- Kambiyo Zararları (-) (326.046,70)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (2.265.577,78)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (2.265.577,78)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (1.744.247,64)
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 439.321,50
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 439.321,50
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (4.623,88)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (4.623,88)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (1.309.550,02)
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (1.309.550,02)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910475