METUR: Metemtur Gelir Tablosu Kar Yazdı

METUR: Metemtur Gelir Tablosu Kar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

METUR: Metemtur gelir tablosu kar yazdı! Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 6.787.933,81 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Metemtur sermaye artırım kararı aldı haberi için de buraya göz atılabilir.

METUR: Metemtur Gelir Tablosu Kar Yazdı

Metemtur’un gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

metur-metemtur-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 GELİR TABLOSU

*Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 6.249.705,52
1-Yurtiçi Satışlar 5.615.759,63
2-Yurtdışı Satışlar 0,00
3-Diğer Gelirler 633.945,89
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1-Satıştan İadeler (-) 0,00
2-Satış İskontoları (-) 0,00
3-Diğer İndirimler (-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 6.249.705,52
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 2.601.828,50
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 2.601.828,50
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.647.877,02
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.858.377,71
1-Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2-Pazarlama,Satış,Dağıtım Giderleri (-) 0,00
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 1.858.377,71
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 1.789.499,31
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 5.847.971,06
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 1.494.024,30
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 30.838,91
6-Menkul Kıymet Satış Karları 3.191.994,20
7-Kambiyo Karları 1.106.113,65
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Enflasyon Düzeltme Karları 0,00
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 25.000,00
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) 831.028,40
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) -63.787,13
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) -44.061,79
4-Kambiyo Zararları (-) -723.179,48
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -3.236,10
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.236,10
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 6.803.205,87
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 73.874,29
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 73.874,29
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 89.146,35
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0,00
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 89.146,35
DÖNEM KARI/ZARARI 6.787.933,81
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI-ZARARI 6.787.933,81


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910599