CLEBI: Çelebi 2022 Temettü Ödemesi Haftaya

CLEBI: Çelebi 2022 Temettü Ödemesi Haftaya

21 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CLEBI: Çelebi 2022 temettü ödemesi haftaya… Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; 2021 yılında elde edilen net kardan kar payı dağıtımının 27 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri ile ilgili olarak da buraya göz atılabilir.

CLEBI: Çelebi 2022 Temettü Ödemesi Haftaya

Çelebi Hava Servisi’nden temettü dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2022 (bugün) tarihinde saat 14.00’te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 533.453.896,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Bu çerçevede; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak;

– tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

– diğer ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

– ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesine karar verildi. “

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)
SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı 533.453.896,00 339.246.860,33
Geçmiş Yıl Zararları (-) 0,00 157.612.989,62
Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0,00 0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.453.896,00 181.633.870,71
Ortaklara Birinci Kar Payı 1.215.000,00 1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı 162.810.000,00 162.810.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe 16.281.000,00 16.281.000,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan 353.147.896,00 1.327.870,71