Paramedik Maaşları 2022

Paramedik Maaşları 2022

21 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

Paramedik olarak bilinen sağlık çalışanları acil durumlarda bireylere her türlü sağlık desteğini sağlayan personellerdir. Paramedikler sağlık sistemi içerisinde Acil Tıp Teknikeri olarak da bilinir. Acil Tıp alanının pek çok alanında hizmet verirken paramedik maaşları da öğrenciler ve bölüm mezunları tarafından merak edilmektedir.

Paramediklerin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan özel sektör ve kamu arasında ciddi oranda maaş farklılıkları olabilmektedir. Özellikle yeni mezunların özel sektör içerisinde yoğun şekilde çalışmaya başlaması nedeniyle maaşlar arasındaki farklılıklar meydana gelmiştir. Bununla birlikte kamuya atanmış yeni mezun bir paramedik maaşı ile deneyimli çalışan arasında da farklar bulunur.

Paramedikler Ne Kadar Maaş Alır?

Paramedikler Acil Tıp alanında kritik görevler yerine getiren sağlık personelleri arasında yer alır. Özellikle hastalara ilk müdahalelerin yapılmasında paramedikler oldukça yetkindir. Herhangi bir kaza anında ya da bir olay yaşandığında hastaya etkili bir müdahale yapılmasını paramedikler sağlar. Bu nedenle bu meslek sahipleri yoğun tempolu ve stresli bir iş yükü altındadır. Bu iş özellikleri nedeniyle paramedik maaşları çoğu zaman ek görevler, mesai ve nöbet gibi durumlar nedeniyle değişebilmektedir.

Paramedikler mezun olduklarında ilk olarak genellikle özel hastanelerde istihdam edilir. Deneyimi düşük olan bu personellere genel olarak hastaneler asgari ücret tutarının biraz üzerinde maaş öderler. Paramedik maaşları 2022 yılı için özel sektör bazında 4500 TL ve üzerinde olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte kamuya atanan yeni mezunların maaşları özel sektöre göre yüksektir. Paramedikler en düşük memur maaşından daha yüksek alırlar ve nöbet gibi görevlerle gittikçe yükselir. Kamuda maaşın farklı olmasına neden olan durumlardan birisi de meslekte deneyimin artmasıyla maaşın da artmasıdır.

Paramedik Maaşları 2022 Devlet

Paramedik olabilmek için sağlık meslek lisesi mezunu, acil tıp teknisyeni bölümü ön lisans ve lisans mezunu olmak gerekir. Ön lisans ve lisans mezunu paramedik maaşları 2022 yılında sağlık meslek lisesi mezunlarına göre fazladır. Devlet hastaneleri ve diğer sağlık kurumlarında acil tıp teknisyeni olarak çalışabilmek için KPSS ile atama yapılmaktadır. Devlete atanan paramedikler genellikle acil bölümünde çalışır. Bununla birlikte ambulansta bulunma, hastane içinde yer alma ve gece nöbetleri tutma gibi görevleri de söz konusu olur.

Devlete atanmış olan paramediklerin maaşları arasında belirli bir denge söz konusudur. Maaş farklılıklarına öğrenim durumu, çalışma süresi ve bulunulan pozisyon etkili olur. Paramedik maaşları 2022 yılı içinde gelecek diğer zamlar ile birlikte yükselmeye devam edecektir. Kamuya yeni atanmış bir paramedik çalışma süresi ve kıdemi arttıkça aldığı maaş da artış gösterecektir.

Kamuya yeni atanmış bir paramedik 6250 ile 6750 TL arasında bir maaş alacaktır. Bu maaş üzerinde öğrenim durumu ve tutulan nöbet sayısının önemli bir etkisi olacaktır. Bununla birlikte paramedik maaşları aylık 160 saat olarak hesaplanmaktadır. 160 saat üzerindeki ek çalışma ve mesai durumları maaşa olumlu şekilde yansıyacaktır. Paramedikler haftalık 7 gün mesai ile çalışsalar da çalışma saatlerinin üzerinde yapılan süreler ek olarak maaşa eklenir.

Paramedik Maaşları Özel Sektör

Özel sektör kamuya göre maaş anlamında genel olarak daha az tutarlardadır. Bununla birlikte paramedik maaşları 2022 yılında özel sektördeki hastaneye, çalışma saatine, öğrenim düzeyine ve meslekteki deneyime göre değişkenlik gösterir. Özel hastanelerde çalışacak olan paramedikler genel olarak 4500 TL ve üzerinde maaşla işe başlar.

Özel sektör içerisindeki hastanelerde paramedikler çok farklı pozisyonlarda çalışabilmektedir. Paramedik olmasına rağmen telefonlara bakma, hastalara yardımcı olma ya da hastanede genel yardım gibi farklı pozisyonlarda çalıştırılabilmektedir. Ancak genel anlamda acil müdahale gerektirecek durumlar için ihtiyaç duyulan bir personel grubudur. Özel sektör içerisinde paramedik maaşları arasında pek çok farklı özellik nedeniyle farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Özel sektörde çalışan birisi 4500 TL gibi bir ücretle başlıyor olsa da büyük hastanelerde çalışan paramedikler genel olarak çok daha fazla maaş alırlar. Büyük hastanelerin iş yükleri daha fazlayken aynı zamanda nitelikli hizmet sunma kaygıları da yüksektir. Bu nedenle de mesleğinde iyi olan kişileri çalıştırma konusunda öndedirler. Bu sebeple de paramedik maaşı özel ve büyük ölçekli bir hastanede 6000 TL ve üzerinde olmaktadır. Özel hastanelerde deneyim sahibi ve uzun yıllardır çalışan paramedikler 10000 TL üzerinde maaş alırlar. Bu maaş mesai durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Daha detaylı bilgi için https://krediyonetimi.com/paramedik-maaslari/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.