MGROS: Migros 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

MGROS: Migros 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

22 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MGROS: Migros 2022 yılında temettü dağıtmayacak… Migros Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılında elde edilen net karın dağıtılması / dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın dün (21 Nisan 2022) gerçekleştirilen olağan genel kurulda görüşüldüğünü açıkladı. Buna göre Migros; 2021 yılında elde ettiği net kardan paydaşlarına 2022 yılı içerisinde kar payı dağıtımı yapmama kararı aldı. Şirketin geçmiş dönem zararları olması ve net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

MGROS: Migros 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

Migros Ticaret Anonim Şirketi’nden kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifi müzakere edildi. Buna göre;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide mali tablolarında 358.880.830,86 TL net dönem karı bulunduğu, ancak Şirketimizin geçmiş yıllar zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı da dikkate alınarak, 2021 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Bu suretle, Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesinin sağlanmış olacağı, dönem kârının Şirket’in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı bildirildi.

Yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmadığı belirtildi. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
181.054.233
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
462.137.812,74
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
226.164.750,84
424.734.529,81
4. Vergiler ( – )
132.716.080,02
-159.103.538,62
5. Net Dönem Kârı
358.880.830,86
265.630.991,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
-914.843.318,15
-1.203.452.679,08
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-555.962.487,3
-937.821.687,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
725.378,62
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-555.237.108,68
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022813